Donationer til børn og unge

BørneUngeProgrammet arbejder for, at børn og unge får positive oplevelser, når de er i behandling. Det giver kræfter til at kunne klare sygdommen bedre og mestre det, der er svært. ​En stor tak til alle bidragsydere, som er afgørende for at børnene kan få tilbudt aktiviteter, der holder sygdom på afstand. Det er vigtigt både for de indlagte og ambulante børn, men også deres søskende.​

Donationer anvender vi til blandt andet legetøj, underholdning, computere og spil, samt trøstegaver. Derudover anv​​ender vi ikke øremærkede midler til børnevenlig indretning, forskning og udvikling indenfor områder som vil have effekt på syge børn og unges ​trivsel og mestring.

Bidrag​ kan indbetales på:

Reg.nr.:  3100
Kontonr.: 3100130815
IBAN:D2930003100130815 
Swiftkode:DABADKKK
Danske Bank
Reference, der skal oplyses​: Charlotte Blix


Ved spørgsmål kontakt:
Charlotte Blix ​
Leder af BørneUngeProgrammet
Tlf.: 2158 9640  
E-mail: charlotte.blix@regionh.dk

Brugt le​​g​​e​tøj 

Vi må af hygiejniske hensyn ikke modtage brugt legetøj. Vi modtager heller ikke brugte computere, fjernsy​​n og videoafspillere eller -bånd. 

Brev til sponsorere om donationer til børn og unge

Se vores information til virksomheder, privatpersoner og organisationer, der ønsker at donere penge eller andet til børn og unge på Rigshospitalet


Redaktør