BørneUngeAfdelingen

BørneUngeAfdelingen ønsker at byde velkommen til de børn og unge & deres familier, som har brug for at komme i afdelingen. Vi ønsker et gensidigt godt samarbejde omkring pleje og behandling, hvor barnet eller den unge er i centrum.

 Nyheder fra BørneUngeAfdelingen

Læs flere nyheder