Under proceduren

​Hvordan reagerer mit barn under proceduren? Og hvordan skal jeg forholde mig til det som forælder? ​

Vi anbefaler, at du som mor eller far er med under proceduren. Hvis du føler dig ude af stand til at støtte barnet under proceduren, anbefaler vi, at du får en anden voksen med god og tæt kontakt til dit barn til at hjælpe.

Det er en god idé, at I koncentrerer jer om kontakten med jeres barn i stedet for selve proceduren, så barnet føler sig så trygt som muligt. Lad i stedet personalet koncentrere sig om proceduren.

Mind barnet om de aftaler, I har lavet og fortæl meget gerne personalet om dem, så de kan hjælpe jer med at gennemføre dem.

Små børn har ofte glæde af tæt kropskontakt med deres forældre, en sang eller en rolig forsikring om, at det nok skal gå. At blæse sæbebobler, kigge på et stykke legetøj, en uro, et billede eller lignende kan også aflede barnets opmærksomhed fra selve proceduren.

Lidt større børn (børnehave-alderen) har ofte glæde af selv at fortælle, så spørg til det, som barnet synes er sjovt for tiden – og få barnet til at fortælle om det.

Det kan også hjælpe, hvis barnet slapper godt af. Børn i skolealderen kan have god gavn af afslapning, så hjælp barnet med at trække vejret roligt og blive helt tung i kroppen.

Mange børn vil gerne have medbestemmelse, så lad barnet bestemme, f.eks. om det vil sidde hos dig eller på en stol ved siden af, hvilken farve forbinding, der skal på bagefter eller lignende.

Hvis barnet bliver ked af det og græder, så lad det vide, at det er helt i orden at blive ked af. Undgå at kritisere, undskylde eller forhandle under proceduren.

Bevar roen – kun ved at bevare roen, kan du hjælpe dit barn med at komme godt igennem proceduren.


Redaktør