Om Børnesmerteenheden

Børnesmerteenheden tilser og behandler børn, som er indlagt på Rigshospitalet og har komplekse smerter eller behandles med smertepumpe. Vores enhed er en tværgående funktion, som kan bruges af alle sundhedsfaglige på Rigshospitalet.​

​​​​​​​

Smerteenhedens opgaver

​Vores ambition er at tilbyde den bedst mulige smertebehandling til børn og unge på Rigshospitalet. ​

Behandling

Smerteenheden varetager en række opgaver, der har til formål at reducere børns smerter. Smerteenheden behandler børn med komplekse smerteforløb og går hver dag smertestuegang hos børn, der har smertepumper.

Smerteenheden hjælper til med at lindre angst og smerte i forbindelse med procedurer (f.eks. blodprøver, rensning af sår, fjernelse af dræn el. lign.). Smerteenheden tilbyder at give f.eks. lattergas eller smertestillende næsespray og kombinerer det med non-farmakologisk distraktion såsom fantasirejser. 
Smerteenheden deltager i et tværfagligt team, der tilbyder smerte-screening af børn og unge med længere-varende smerter.​

Undervisning

Smerteenheden sætter vejledning af personale i observation og behandling af smerter hos børn højt på dagsordenen. Smerteenheden oplærer smerteansvarlige sygeplejersker, der er behjælpelige med pumper, information og oplæring af øvrigt personale. Derudover tilbyder smerteenheden undervisning om observation og behandling af børn med akutte smerter for personale på Rigshospitalet 4 gange årligt (tilmelding via kursusportalen). 

Forskning og udvikling

Smerteenheden ønsker til stadighed at sikre at børn og unge tilbydes den bedst mulige, evidence-baserede smertebehandling. Derfor initierer smerteenheden og deltager aktivt i flere forskningsprojekter.

​Hvem er vi?

Steen Henneberg
Overlæge, anæstesiolog

Søren Walther-Larsen
Overlæge, anæstesiolog

Susanne Molin
Børnesmertesygeplejer​ske, anæstesisygeplejerske​

Gitte Aagaard
Børnesmertesygeplejerske, anæstesisygeplejerske

Bettina Nyegaard Nielsen
Farmaceut

Kontakt

Børnesmerter, enhed 4013
Afsnit 4013

Opgang 4, 1. sal
Juliane Maries Vej 8
2100 København Ø


Tlf. 35 45 13 41
Vi har åbent alle hverdage.

Vis på kort 

Meld afbud, hvis du er forhindret

Har du ikke mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder afbud til os på telefon eller ved at skrive til os.

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 

For borgere og patienter
Redaktør