Sygeplejestuderende på Børnekirurgisk Klinik

Denne side er for dig, der skal i klinisk undervisning eller praktik på Børnekirurgisk Klinik eller er interesseret i klinikken som uddannelsessted.

Studerende i klinikken

På Børnekirurgisk Klinik varetager vi undervisning af sygeplejestuderende og social-og sundhedsassistentelever.

Vi modtager sygeplejestuderende i modul 2, 4, 11 og 12 og social-og sundhedsassistentelever i praktik 1.

Rammer for læring

Som studerende i Børnekirurgisk Klinik får du et introforløb til klinikken. Du bliver modtaget af afdelingens vejledere, hvor du vil få tildelt 1-2 sygeplejersker, der vil vejlede dig i plejen af børnene.

I fællesskab reflekterer I over den udførte sygepleje med henblik på koblingen mellem teori og praksis.

Målet er, at du trænes i at begrunde for de udførte sygeplejehandlinger. Du er medansvarlig for planlægningen af dit eget studie forløb.

Under hvert modul afholdes min. 4 studiesamtaler. Samtalerne foregår mellem studerende, vejleder og din kliniske vejleder.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den kliniske vejleder for Børnekirurgisk Klinik, Claire Welsh på tlf. 35450586.

Uddannelsesforløb for sygeplejestuderende i Juliane Marie Centret

Læs mere om studieforløbet for sygeplejersker på Juliane Marie​ Centrets hjemmeside om sygeplejestuderende.

Uddannelsesforløb for sosu-assistenter

Læs mere om studieforløbet for sosu-assistenter på Rigshospitalets hjemmeside om undervisning for social- og sundhedsasistenter​. Redaktør