Børneonkologisk Udegående Sygepleje BUS

Børneonkologisk Udegående Sygepleje har til formål at kunne yde pleje & behandling i hjemmet til børn/unge med kræft.

​​​​​​​​

Hvem kan få hjemmebesøg?

Vi kan tilbyde jeres barn at få pleje og behandling i eget hjem, som alternativ til en indlæggelse eller ambulant kontrol.

I kan få hjemmebesøg hvis:
 • Jeres barn har været udskrevet og er blevet set i ambulatoriet mindst en gang siden diagnosetidspunktet
 • Jeres bopæl ligger inden for en radius af 50 km fra Rigshospitalet
 
 Hvilke opgaver varetager vi?
 
 • Kortere infusioner af kemoterapi ved centralt venekateter (CVK) eller port a´kath.
 • Blodprøver ved CVK
 • Sygeplejeopgaver der ikke kræver lægetilsyn, f.eks. forbindingsskift, nasalsondeanlæggelse, podning
 • Skift af PCA-pumpe
 • Pædagogisk besøg, f.eks. oplæring i forbindelse med medicinering, pleje af CVK eller supervision af hjemmeplejen
 • Omsorgsbesøg ved komplekse forløb 

Hvordan foregår det?

 • En læge vurderer om barnet/den unge kan få et hjemmebesøg
 • Det er en sygeplejerske med erfaring fra børnekræftafdelingen, som kommer hjem til jer
 • Opstår der problemer når I er derhjemme, skal I altid kontakte afdelingen
 • Hvis den udegående sygeplejerske er forhindret i at køre ud, skal I komme på hospitalet. I vil blive ringet op om morgenen af personalet

Hvornår foregår hjemmebesøget?

Besøgstiden er hverdage kl. 08.00 - kl. 13.00, undt. i ferieperioder.
Sygeplejersken kontakter jer på dagen mellem kl.07.30 og kl.08.15 og aftaler et ca. tidspunkt for besøget.

I kan altid kontakte afdelingen og ændre et planlagt hjemmebesøg til et ambulant besøg eller indlæggelse.

Redaktør