Visioner og Værdier

​BørneUngeKlinikkens vision og værdier tager udgangspunkt i Juliane Marie Centrets målsætning om at

"det er resultatet for patienten der tæller".

Patient - og familiecentreret pleje og behandling er et af elementerne i at nå målet.

Det betyder, at vi stræber efter at børn/unge og deres familier, der kommer i vores klinik, vil opleve

  • Den højeste faglige standard for behandling og pleje
  • En sammenhæng og kontinuitet ved indlæggelse og ambulante besøg
  • At individuelle behov i pleje og behandling imødekommes
  • Medindflydelse i pleje og behandling


Vi arbejder strategisk med at udvikle færdigheder og kompetencer hos personalet, så de er klar til at kunne yde den komplekse, højtspecialiserede pleje og behandling, som mange af børnene/de unge har behov for.

Vi arbejder vedholdende med at tilbyde et fagligt udviklende og engagerende miljø til klinikkens medarbejdere, hvor samspillet mellem alle parter er 

  • ligeværdigt
  • imødekommende
  • respektfuldt
  • dialogorienteret


Vore
s ønske er at børn og unge, og deres familier vil opleve et miljø, hvor disse værdier er tydelige.


Redaktør