Sygeplejefagligt Udviklings- og Forskningsudvalg (SUF)

Sygeplejefagligt Udviklings- og Forskningsudvalg BørneUngeKlinikken

​Det Sygeplejefaglige Udviklings- og Forskningsudvalg (SUF) er oprettet for at understøtte evidensbaseret sygeplejefagligt arbejde som en integreret del af daglig klinisk praksis i BørneUngeKlinikken.

Formål

Det overordnede formål er at skabe et robust klinisk vidensgrundlag samt at sikre den sygeplejefaglige viden og kvalitet i de udviklingsaktiviteter, der udgår fra BUK. 

Målene med SUF er at: 

 • Styrke BUKs sygeplejefaglige udviklings- og forskningsprofil
 • Skærpe den akademiske kompetence i klinikken
 • Kunne opsøge og implementere evidensbaseret viden, og bringe relevante sygeplejefaglige problemstillinger ind i forskning
 • Skabe et overblik over udviklings- og forskningsprojekter i BUK.

Download hele kommiss​oriet


Opgaver

Det er besluttet, at SUF har til opgave, at: 

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af en oversigt over kliniske udviklings- og forskningsprojekter
 • At give anbefalinger til sygeplejefaglig strategiplanlægning og prioritering i BUK
 • Rådgive sygeplejersker, der ønsker at udarbejde et abstract og posters
 • Rådgive og vejlede sygeplejersker, der ønsker at starte eller deltage i et udviklingsprojekt
 • Facilitere og initiere tiltag og projekter, der er med til at evidensbasere sygeplejen i BUK.

​Deltagere

En formand vælges blandt de faste deltagere. Faste deltagere:

 •  2 oversygeplejersker
 • 2 post.doc.-sygeplejersker

Repræsentanter vælges i en to-årsperiode:

 • 1 repræsentant fra afdelingssygeplejerskerne
 • 1 repræsentant fra klinisk sygeplejespecialisterne
 • 1 repræsentant fra sygeplejevejlederne

Arbejdsgang

Udvalget kontaktes af afdelingssygeplejersken eller af sygeplejersken efter aftale med afdelingssygeplejersken.

​Der vil ligge en skabelon til udarbejdelse af projektplan på BUKs hjemmeside.

Mødestruktur

Udvalget afholder 2-timers møder den anden torsdag i hver måned kl.13-15 + ad hoc. Formanden har ansvar for mødeindkaldelse og ansvar for at referater går på skift mellem gruppens deltagere. ​ 

Redaktør