Transition

​Overgangen fra barn til voksen.

Ungekonsultationer – overgang fra barn til voksen

Vi arbejder målrettet med transition i hjerteambulatoriet. Med begrebet menes overgangen fra barn til ung til voksen. Det er en planlagt og struktureret proces, hvor målet er at øge den unge patients sygdomsforståelse og egenomsorg.

I Hjerteambulatoriet afvikles der årligt en informationsaften for unge med medfødt hjertefejl og deres forældre. Formålet med denne aften er at informere den unge og forældrene om, hvad en ungekonsultation er.

Vi tilbyder de unge 2 ungekonsultationer i hjerteambulatoriet. Det år den unge fylder 13 år, og det år den unge fylder 16 år. 

Ungekonsultationerne er på nuværende tidspunkt et tilbud for en afgrænset patientgruppe; Unge mennesker som allerede har gennemgået en hjerteoperation eller på sigt vil få behov for det.

Formålet med ungekonsultationerne er:

  • At den unge opnår relevant viden og indsigt i sin sygdom
  • At den unge gradvist føler ansvar for egen sygdom og behandling
  • At den unge har mulighed for at tale om emner efter eget ønske og behov
  • At unge føler sig velforberedt på at overgå til voksenregi

Ungekonsultationer med ungeambassadør

De to sygeplejersker, der er i hjerteambulatoriet er begge uddannet ungeambassadører. Uddannelsen er udviklet af UngdomsMedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet. Uddannelsens formål er at udvikle og fremme sygeplejerskernes kompetencer i pleje, behandling og rehabilitering af unge patienter.

Behovet for kompetenceudviklingen i ungesygepleje er øget i takt med, at der er flere unge med kronisk eller alvorlig sygdom i hospitalsvæsenet.


Redaktør