Sygepleje og konsultation

Sygeplejerskerne i Hjerteambulatoriet for Børn og Unge varetager følgende opgaver:

 • Planlægger og koordinerer indlæggelsesforløb mhp undersøgelse og behandlingstiltag
 • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag og prøvesvar
 • Afholder selvstændige sygeplejekonsultationer mhp. trivselskontrol og vejledning, samtaler med familier der venter et hjertebarn og samtaler før hjerteoperation
 • Afholder selvstændige sygeplejekonsultationer med særligt fokus på den unge patient og dennes adherence
 • Der afholdes årligt en informationsaften for unge og deres forældre/omsorgspersoner som forberedelse til ungekonsultationer.

Sygeplejekonsultationer i ambulatoriet

​Der afvikles daglige, selvstændige sygeplejekonsultationer i Hjerteambulatoriet for børn og unge. Formålet med dette er at tilbyde individuel støtte og vejledning for den enkelte familie:

Formålet med sygeplejekonsultationerne er:

 • At opbygge redskaber til at håndtere livet med en hjertesygdom
 • At forebygge forværring og eventuelle komplikationer af sygdommen
 • At familierne føler sig så trygge som muligt i deres hverdag med barnet/den unge
 • At barnet/den unge føler sig så tryg som muligt i sin hverdag med sin hjertesygdom
 • At reducere stress og angst.

Sygeplejekonsultationerne rummer:

 • Samtaler før og efter en hjerteoperation
 • Samtaler med gravide, som venter et hjertebarn
 • Trivselskontroller
 • Ungekonsultationer
 • Samtale om og forberedelse til hjertekateterisation


Redaktør