FAQ

Ofte stillede spørgsmål om sygdomme og behandling i Børnereumatologisk Ambulatorium.


Hvornår må man ikke få biologisk medicin?
Man må ikke få biologisk medicin, når man er syg.
Hvilke vaccinationer må man ikke få, når man er på biologisk medicin?
Hvis man er på biologisk medicin, må man ikke få vaccinationer mod MFR og skoldkopper.
Må man få biologisk medicin, når man er på antibiotika?
Nej, man skal holde pause med sin biologiske medicin til 2 dage efter endt antibiotikakur.
Hvor ofte skal man have taget blodprøver, når man får Methotrexate (MTX)?
Når man bliver behandlet med Methotrexate, skal man have taget blodprøver hver 8.-12. uge.
Hvorfor og hvordan bruger man Emla?
Emla bruges til lokalbedøvelse af huden. Det skal sidde 1 time for at have virkning, og det må max sidde 4 timer, da virkningen aftager herefter. Det er vigtigt, at Emlaen sidder præcis på det område, der ønskes bedøvet, og det er vigtigt, at plasteret over cremen slutter helt tæt, for at Emla virker optimalt.
Hvorfor skal biologisk medicin være på køl?
Hvis biologisk medicin ikke opbevares på køl ødelægges det og virkningen forsvinder.
Hvornår/hvorfor skal man holde pause med Methotrexate (MTX)?
Man skal holde pause med Methotrexate, hvis man har leverpåvirkninger. Det holder vi bla. øje med, når vi tager blodprøver.
Kan man få lattergas til procedurerelaterede smerter?
Ja, men ved regelmæssigt behov skal der lægges en plan for hvordan man på sigt kommer igennem proceduren uden lattergas.
Hvordan bestiller man medicin, hvis man er løbet tør/mangler?
Du kan bestille medicin via mail til medicin.reuma.rigshospitalet@regionh.dk. Husk at bestille i god tid, der er mindst 2 dages ekspeditionstid.
Hvad skal man gøre, hvis man får feber?
Hvis man får biologisk medicin, skal man holde pause med sin medicin og gå til egen læge ved feber over 2 dage mhp. udelukkelse af bakterieinfektion. Man må starte sin biologiske medicin op igen 2 dage efter sidste dag med feber. Man kan også gå til egen læge, hvis man er bekymret for om der er tale om bakterieinfektion.
Hvad skal man gøre, hvis man får udslæt efter at have taget sin medicin?
Er det voldsomt, skal man kontakte egen læge eller ambulatoriet inden for deres telefontider. Er det lokalt og generende, kan man efter at have talt med egen læge eller ambulatoriet evt. tage antihistamin og holde øje med, om det gentager sig ved næste behandling. Er det lokalt og ikke generende, skal man holde øje med om det gentager sig ved næste behandling.
Hvornår kan man blive tilbudt fuld bedøvelse til smertefulde procedurer?
Børn under 3 år børn tilbydes fuld bedøvelse til blodprøvetagning, led punktur og øjenundersøgelse. Børn under 10 år tilbydes fuld bedøvelse til ledpunktur.


Redaktør