Sygepleje

​​Der er 3 sygeplejersker i ambulatoriet som alle varetager de koordinerende funktioner omkring undersøgelser og behandlingsforløbet i samarbejde med den lægefaglige kontaktperson.

Sygeplejerskerne kontaktes i telefontiden vedrørende akutte spørgsmål omkring sygdom, medicin og behandling, som ikke kan vente med afklaring til næste konsultation. Sygeplejerskerne i Børnereumatologisk Ambulatorium varetager følgende opgaver: 

  • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag, herunder telefonkonsultationer, sygeplejekonsultationer samt ’ny patient’ samtaler
  • Instruerer og oplærer i injektionsteknik og vejleder i medicinhåndtering
  • Assisterer ved ledpunkturer
  • Giver lattergas i forbindelse med procedurer
  • Udleverer medicin.


Ungeambassadør

​Sygeplejerske Sussani Reinholdt og sygeplejerske Louise Weidlich er uddannede ungeambassadører. Det er en uddannelse udviklet i samarbejde mellem Ungdomsmedicinsk Videnscenter og en referencegruppe bestående af ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsens formål er at udvikle og fremme sygeplejerskers kompetencer i pleje, behandling og rehabilitering af unge patienter.

Behovet for sygeplejersker med speciale i unge øges i takt med, at der er flere unge med kronisk eller alvorlig sygdom i hospitalsvæsenet. Som følge af dette tilbydes der transitionssamtaler til særlig udvalgte grupper af unge. 
Læs mere om uddannelsen som Ungeambassadør på Ungdomsmedicinsk Videnscenters hjemmeside.

Redaktør