Sygepleje

Sygeplejersken i BørneUngeAfdelingens ambulatorium for adoption varetager følgende opgaver:

  • Planlægger og koordinerer undersøgelse og behandlingstiltag
  • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag og prøvesvar herunder telefonkonsultationer.​
  • Observerer barnets vækst og udvikling og vejleder omkring ernæring.

I sygeplejen arbejdes der udfra en kontaktpersonsordning, så det i videst mulige omfang er patientens kontaktperson, som varetager de koordinerende funktioner omkring behandlingsforløbet i samarbejde med teamet af lægefaglige behandlere.

Sygeplejersken kontaktes vedrørende akutte spørgsmål omkring medicin og behandling, som ikke kan vente med afklaring til næste konsultation​.


Redaktør