Sygepleje

Sygeplejersken i ambulatoriet for infektioner hos børn og unge varetager følgende opgaver:​

  • Planlægger og koordinerer undersøgelse og behandlingstiltag
  • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag og prøvesvar herunder telefonkonsultationer
  • Observerer barnets vækst og udvikling og vejleder omkring ernæring

I sygeplejen arbejdes der udfra en kontaktpersonsordning så det i videst mulige omfang er patientens kontaktperson som varetager de koordinerende funktioner omkring behandlingsforløbet i samarbejde med teamet af lægefaglige behandlere.

Sygeplejersken kontaktes vedrørende akutte spørgsmål omkring medicin og behandling som ikke kan vente med afklaring til næste konsultation.

Redaktør