Hjerteambulatoriet for Børn og Unge

​Rigshospitalets hjerteambulatorium for børn og unge følger børn med hjertesygdom fra fosterstadiet, til de er omkring 18 år.

​​​

I ambulatoriet kan du møde både læger, sygeplejersker og andre faggrupper.​

De ansatte i ambulatoriet er en del af Børnehjerteteamet i BørneUngeKlinikken og Enheden for Medfødte Hjertesygdomme​.

Læs mere om:

Sygeplejerskekonsultationer

Sygeplejerskerne i BørneUngeKlinikkens ambulatorium for børn og unge med hjertesygdomme varetager følgende opgaver:

 • Planlægger og koordinerer indlæggelsesforløb mhp undersøgelse og behandlingstiltag
 • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag og prøvesvar
 • Afholder selvstændige sygeplejekonsultationer mhp. trivselskontrol og vejledning, samtaler med familier der venter et hjertebarn og samtaler før hjerteoperation
 • Afholder selvstændige sygeplejekonsultationer med særligt fokus på den unge patient og dennes adherence
 • Der afholdes årligt en informationsaften for unge og deres forældre/omsorgspersoner som forberedelse til ungekonsultationer.


Sygeplejekonsultationer i ambulatoriet
​Der afvikles daglige, selvstændige sygeplejekonsultationer i Hjerteambulatoriet for børn og unge. Formålet med dette er at tilbyde individuel støtte og vejledning for den enkelte familie:

Formålet med sygeplejekonsultationerne er: ​

 • At opbygge redskaber til at håndtere livet med en hjertesygdom
 • At forebygge forværring og eventuelle komplikationer af sygdommen
 • At familierne føler sig så trygge som muligt i deres hverdag med barnet/den unge
 • At barnet/den unge føler sig så tryg som muligt i sin hverdag med sin hjertesygdom
 • At reducere stress og angst.

Sygeplejekonsultationerne rummer:

 • Samtaler før og efter en hjerteoperation
 • Samtaler med gravide, som venter et hjertebarn
 • Trivselskontroller
 • Ungekonsultationer
 • Samtale om og forberedelse til hjertekateterisation

Kontaktpersonordning
I sygeplejen arbejdes der ud fra en kontaktpersonordning.

Familier til børn og unge med medfødt hjertefejl tilbydes alle en kontaktsygeplejerske. Kontaktsygeplejersken varetager i videst mulig omfang de koordinerende funktioner omkring behandlingsforløbet, samt afklaring af eventuelle spørgsmål i tæt samarbejde med teamet af lægefaglige behandlere og familien.​

Ungekonsultationer med ungeambassadør
De to sygeplejersker, der er i hjerteambulatoriet er begge uddannet ungeambassadører. Uddannelsen er udviklet af UngdomsMedicinsk Videnscenter på Rigshospitalet. Uddannelsens formål er at udvikle og fremme sygeplejerskernes kompetencer i pleje, behandling og rehabilitering af unge patienter.

Behovet for kompetenceudviklingen i ungesygepleje er øget i takt med, at der er flere unge med kronisk eller alvorlig sygdom i hospitalsvæsenet.  

Læs mere om ungekonsultationerne herunder.​


 ​Ungekonsultationer – overgang fra barn til voksen
Vi arbejder målrettet med transition i hjerteambulatoriet. Med begrebet menes overgangen fra barn til ung til voksen. Det er en planlagt og struktureret proces, hvor målet er at øge den unge patients sygdomsforståelse og egenomsorg.

I Hjerteambulatoriet afvikles der årligt en informationsaften for unge med medfødt hjertefejl og deres forældre. Formålet med denne aften er at informere den unge og forældrene om, hvad en ungekonsultation er.

Vi tilbyder de unge 2 ungekonsultationer i hjerteambulatoriet. Det år den unge fylder 13 år, og det år den unge fylder 16 år. 

Ungekonsultationerne er på nuværende tidspunkt et tilbud for en afgrænset patientgruppe; Unge mennesker som allerede har gennemgået en hjerteoperation eller på sigt vil få behov for det.

Formålet med ungekonsultationerne er:

 • At den unge opnår relevant viden og indsigt i sin sygdom
 • At den unge gradvist føler ansvar for egen sygdom og behandling
 • At den unge har mulighed for at tale om emner efter eget ønske og behov
 • At unge føler sig velforberedt på at overgå til voksenregi


Redaktør