Ambulatoriet for mave-tarmsygdomme hos børn og unge (gastroenterologi)

​I ambulatoriet følges børn og unge med mave- tarmsygdomme​.

​​

​Hvem er vi

​Overlæge:
Bente Utoft Andreassen

Sygeplejerske:
Karen Maria Graae

Sekretær:
Sandie White

​Sygeplejen i mave-tarmsygdomme

I sygeplejen arbejdes der udfra en kontaktpersonsordning så det i videst mulige omfang er patientens kontaktperson som varetager de koordinerende funktioner omkring behandlingsforløbet i samarbejde med teamet af lægefaglige behandlere.

Sygeplejersken kontaktes vedrørende akutte spørgsmål omkring medicin og behandling som ikke kan vente med afklaring til næste konsultation.

Sygeplejersken i BørneUngeKlinikkens ambulatorium for mave-tarmsygdomme varetager følgende opgaver:

  • Planlægger og koordinerer undersøgelse og behandlingstiltag
  • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag og prøvesvar herunder telefonkonsultationer
  • Afholder selvstændige sygeplejekonsultationer mhp trivselskontrol og vejledning, forstoppelse og behandling heraf, vejledning omkring PEG-somnde​.
Redaktør