Ambulatoriet for almene sygdomme hos børn og unge (distrikts- og socialpædiatri)

I ambulato​riet følges børn og unge med almene sygdomme.

​​​​

​Sygeplejen

I sygeplejen arbejdes der udfra en kontaktpersonsordning så det i videst mulige omfang er patientens kontaktperson som varetager de koordinerende funktioner omkring behandlingsforløbet i samarbejde med teamet af lægefaglige behandlere.

Sygeplejersken kan kontaktes vedrørende akutte spørgsmål omkring medicin og behandling som ikke kan vente med afklaring til næste konsultation.

Sygeplejersken i BørneUngeKlinikkens ambulatorium for almene sygdomme varetager følgende opgaver:

  • Planlægger og koordinerer undersøgelse og behandlingstiltag
  • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag og prøvesvar herunder telefonkonsultationer
  • Deltager ved de lægefaglige konsultationer med særligt fokus omkring planlægning og koordinering af undersøgelser og behandlingstiltag

    ​​​
Redaktør