Ambulatoriet for adoptivbørn

​I Rigshospitalets Adoptionsambulatorium kan adoptivbørn og deres forældre få rådgivning og en individuel vurdering og undersøgelse af adoptivbarnet. Ambulatoriet er åbent en dag om ugen.

​​​​

Efter en adoption tilbyder Adoptionsambulatoriet:

  • Infektionspædiatrisk vurdering
  • Neuropædiatrisk vurdering
  • Vækst og udviklingsmæssig, herunder endokrinologisk vurdering
  • Ernæringsvurdering og kostvejledning. Evt. udviklingspsykologisk vurdering
  • Psykologisk/pædagogisk udredning med henblik på videre forløb i egen kommune.  

Sygeplejen

Sygeplejersken i BørneUngeKlinikkens ambulatorium for adoption varetager følgende opgaver:

  • Planlægger og koordinerer undersøgelse og behandlingstiltag
  • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag og prøvesvar herunder telefonkonsultationer.​
  • Observerer barnets vækst og udvikling og vejleder omkring ernæring.

I sygeplejen arbejdes der udfra en kontaktpersonsordning, så det i videst mulige omfang er patientens kontaktperson, som varetager de koordinerende funktioner omkring behandlingsforløbet i samarbejde med teamet af lægefaglige behandlere.

Sygeplejersken kontaktes vedrørende akutte spørgsmål omkring medicin og behandling, som ikke kan vente med afklaring til næste konsultation​.

Redaktør