Hvilke undersøgelser foretages?

​Her laves følgende undersøgelser: 

Bodybox​​​

Bodybox udføres ved, at du sidder på en stol i et rum (‘boxen’), der ligner og har størrelse som en gammeldags telefonboks. Efter du er blevet fortrolig med rummet, får du en næseklemme på og et mundstykke i munden, hvorefter døren ind til ‘boxen’ lukkes. Du skal herefter lave 2 forskellige ind- og udåndingsmanøvrer. Ved den ene slås en klap kortvarigt til, og du skal i denne periode forsøge at trække vejret gennem det ‘lukkede’ mundstykke. Dette efterfølges af en hurtig (forceret) udånding, indånding og endnu en udånding. Ved den anden manøvre skal du trække vejret lige så dybt som normalt, men hurtigere. Målingen tager i alt ca. 5 minutter. Der udføres min. to af hver måling pr. gang.

​Box undersøgelse

 

Gå til toppen

CLE test (Continuous laryngoscopy exercise test)

Formålet er at undersøge, om der er anstrengelsesudløste hindringer i struben.

For at kunne undersøge, hvordan struben fungerer under anstrengelse, får du først noget lokalbedøvende gel samt næsespray. Derefter får du ført en meget tynd slange (et laryngoskop) ind gennem næsen, så vi kan se struben. Du kan kun mærke slangen ganske lidt, og du får ikke brækreflekser.

Selve testen foregår på et løbebånd, som du bliver bedt om at løbe på, til du er helt udmattet. Hastigheden er konstant, men hældningen på løbebåndet stiger gradvist.

Selve løbetesten varer i ca 8 minutter.

Gå til toppen

Diffusionskapacitet​​

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, hvor godt ilten diffunderer over i blodbanen. Undersøgelsen bruges især til at kontrollere sygdomme, der medfører fortykkelse af lungemembranen.

Du får næseklemme på og et mundstykke i munden, som du skal trække vejret igennem. Indledningsvist skal vejret trækkes stille og roligt, indtil du får besked på at trække vejret hurtigt ind – holde vejret i 10 sekunder og efterfølgende puste hurtigt ud. Herefter foretages samme fremgangsmåde, dog hvor du holder vejret i 5 sekunder denne gang.

Den første gasblanding som indåndes består af en lille mængde CO, He, O2 og N2. Den anden af CH3, CO, O2 og N2. Ingen af disse gasblandinger er på nogen måder farlige.

Undersøgelse for spirometri og diffusionskapacitet


Gå til toppen

Exhaled NO

Formålet med undersøgelsen er at vurdere om patientens astma er velbehandlet. Høje koncentrationer af Nitrogen Oxid ses typisk ved astma, der ikke er velbehandlet.

Du vil blive bedt om at tømme lungerne for luft, tage et mundstykke i munden,  suge ind i mundstykket, og derefter puste ud, stille og roligt.

Undersøgelsen tager ca 5 minutter.

NO undersøgelse​

 

Gå til toppen

Flysimulationstest​​

Formålet med undersøgelsen er at bedømme ’flyve-egnetheden’, og beslutte om du eventuelt skal have ekstra forsyninger af ilt med under flyveturen. Derudover vurderes de fysiologiske mekanismer, som du kompenserer med under indånding af luft med mindre ilt i hvile og under let anstrengelse.

I en flykabine er iltmætningen blot 15% i modsætning til de 21%, der er at finde på havoverfladen. Du får en tætsiddende ansigtsmaske på, hvorigennem du indånder en special gas med 15% oxygen i modsætning til de 21%, som vi indånder ved havoverfladen. Med masken på skal du sidde i 15 minutter, ligge i 10 minutter, stå op i 10 minutter og gå i 5 min med en hastighed på 3 km/t og yderligere 5 minutter med en hastighed på 5 km/t.

Det skal understreges, at denne gasblanding på ingen måder er skadelig.

Flysimulationstest​​​

 

Gå til toppen

Gangtest​​​

Formålet med undersøgelsen er at vurdere din fysiske formåen og udholdenhed.

Denne test udføres på en 30 m lang bane uden forhindringer. Der er afmærkning på banen for hver 3 m på gulvet med farvet tape. Vendepunktet er markeret med en kegle. Du får påsat en ilt- og pulsmåler. Du skal være i hvile og i din basis respiratoriske tilstand ved testens start. Målet er at gå så langt som muligt på 6 minutter. En ansat står i den ene ende og registrerer iltmætning og puls ved hvert vend. Du informeres hver gang, der er gået 1 minut om, hvor lang tid der er tilbage af testen. Første test betragtes som en øvelse, og den gældende test udføres efter mindst 30 minutters pause. Når testen sluttes efter 6 minutter registreres iltmætning, puls, åndenødsscore og gangdistance.

Gå til toppen

Kold luft provokation

Formålet med kold luft provokation er at klarlægge om barnets nedre/perifere luftveje provokeres efter hyperventilation i kold tør luft. Når barnet hyperventilerer i kold tør luft, har det samme effekt som hvis patienten var fysisk aktiv og undersøgelsen giver derfor et godt billede af om patienten lider af anstrengelsesudløst astma. Undersøgelsen udføres primært på patienter som er <6 år og hos ældre børn som af anden årsag ikke kan udføre en løbetest. 

Patienten skal trække vejret hurtigt (hyperventilere) i -18 grader kold tør luft igennem en maske eller et mundstykke i 4 min. Da patienten ved hyperventilation udvasker CO2, hvilket man kan blive svimmel af, tilføres CO2 under hyperventilationen.  

Inden provokationen med kold tør luft undersøges lungefunktionen ved enten spirometri (hvis barnet er >6 år) eller ved body box (hvis barnet er <6 år). Efter provokationen udføres en lungefunktionsmåling (spirometri eller body box) efter 2 og 5 min. 

Gå til toppen

Løbetest

En løbetest bliver udført ved mistanke om anstrengelsesudløst astma. Forinden løbetesten skal patienten være opmærksom på ikke at indtage 1) antihistaminer 3 døgn før testen og 2) bronkodilaterende (luftvejsudvidende) medikamenter med følgende aktive stof: 

  • Salbutamol (findes fx i Ventoline, Buventol, Salamol, Airsalb og Airomir) - 8 timer inden
  • Terbutalin (findes fx i Bricanyl) - 8 timer inden
  • Salmeterol (findes fx i Seretide, Serevent og AirFluSal Forspiro) - 8 timer inden                      
  • Formoterol (findes fx i Oxis, Foradil, Bufomix, Flutiform, Delnil, Spiromax, Innoair og Symbicort) - 24 timer inden
  • Montelukast (findes fx i Singulair i pilleform) - 3 døgn
Ved tvivl om astmamedicinens indhold af det aktive stof, Salbutamol, Terbutalin, Salmeterol, Formoterol eller Montelukast, kan læses på medicinens indlægsseddel eller direkte på medicinen. 

Patienten bedes medbringe løbesko og alm. træningstøj. Når patienten ankommer, udføres først en standard lungefunktionsundersøgelse (spirometri). Derefter løber patienten i 6 min på løbebånd udstyret med saturationsmåler, pulsmonitor og næseklemme. Der løbes med en hældning på 10 % og hastigheden justeres så pulsfrekvensen ligger på omkring 180 for børn. Der udføres igen en standard lungefunktionsundersøgelse 1, 3, 5 og 10 min efter løbetesten. 

Gå til toppen

Maksimal iltoptagelsestest (VO2 max)

Formålet er at måle transporten af ilt fra atmosfæren og ud til musklerne. Undersøgelsen bruges til at vurdere uregelmæssigheder i hjerte/lunge-kredsløbet.

Med en maske for ansigtet eller et mundstykke i munden og en klemme på næsen løber/cykler du indtil opnåelse af maksimal hjertefrekvens (puls). Udtrætning i musklerne eller andet ubehag kan dog resultere i afbrydelse af testen før disse værdier er opnået. Konditallet og ventilationen måles under hele testen.
Du skal huske let påklædning og træningssko. Derudover er det vigtigt, at du har spist et let måltid 2 timer inden testen går i gang.

Iltoptagelsestest​​​

 

Gå til toppen

MBW (Multiple breath washout):

Formålet med undersøgelsen er at påvise og kontrollere sygdomsprocesser i lungerne.

Måling af MBW viser tidligere end måling af en FEV1 (spirometri), om der er et sygdomsforløb med uensartet fordeling af luft i de perifere områder af lungerne. Derudover giver den et mål for graden af defekter i lungerne. Således kan gentagne målinger vise ændringer i sygdomsforløbet.

MBW målingerne foregår ved at du får næseklemme på, og et mundstykke i munden, som du skal trække vejret igennem. Gennem mundstykket indåndes først almindelig atmosfærisk luft, der fordeler sig i lungerne. Efter et stykke tid tilsluttes 100% ilt til indåndingsluften. Herefter skal du sidde og trække vejret stille og roligt, indtil al kvælstof fra den atmosfæriske luft er blevet vasket ud af lungerne. Der laves 3 målinger af ca 3-10 minutters varighed. Målingerne gør ikke ondt og gasserne er uden smag, men du kan blive lidt tør i munden og savle en smule.

Undersøgelse med multiple breath washout


Gå til toppen

Nasal NO​

Formålet med at måle nasal NO (Nitrogen Oxid) er at undersøge om der er lave værdier af Nitrogen Oxid i næsen. Lave værdier ses typisk hos patienter med PCD, og denne undersøgelse vil derfor være første trin i udredningen for PCD.

Du bliver bedt om at tage et mundstykke i munden, og en lille skumgummiprop bliver sat op til næseboret. Du vil blive bedt om at tømme lungerne for luft, og derefter suge ind i mundstykket, og derefter puste ud, stille og roligt. (Børn under 5 år skal blot trække vejret normalt, mens skumgummiproppen sidder op til næseboret).

Undersøgelsen tager ca 5 minutter

Gå til toppen

Spirometri​​ (standard lungefunktionsundersøgelse)

Formålet med undersøgelsen er at måle lungefunktionen, dvs hvor meget luft, dine lunger kan rumme. Vi måler. hvor meget luft, du udånder det først sekund (FEV1) og hvor meget luft, du udånder i alt (FVC). Lungefunktionen kan hjælpe os med at afsløre eventuel lungesygdom eller sværhedsgraden af lungesygdom samt at vurdere effekten af behandlingen.

Spirometriundersøgelsen foregår ved at du får næseklemme på, og et mundstykke i munden, som du skal trække vejret igennem. I begyndelsen skal vejret trækkes stille og roligt, indtil du får besked på at suge hurtigt ind, og derefter puste hurtigt ud, indtil lungerne er tømt for luft. Der udføres minimum 3 målinger.

Gå til toppen

Redaktør