Retningslinjer

Retningslinjer for antibiotikabehandling

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter.

CF Center København,
Dansk BørneLunge Center
Rigshospitalet

VERSION 13-3-2009

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose


Retningslinjer for ernæring​​

Ernæringsinstruks for patienter med cystisk fibrose.

CF Center Vest
Børneafdelingen, Århus Universitets Hospital, Skejby

Dansk Børnelunge Center - CF Center København og BørneErnæringsEnheden
Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet

kost pyramiden


Redaktør