Sygepleje

Sygeplejerskerne i DBLC varetager følgende opgaver:

 • Deltager ved de lægefaglige konsultationer med særligt fokus omkring planlægning og koordinering af undersøgelser og behandlingstiltag
 • Afholder selvstændige sygeplejekonsultationer med særligt fokus på den unge patient og dennes adherence
 • Afholder CF skole for børn under 12 år
 • Afholder forældreaftener
 • Planlægger og koordinerer indlæggelsesforløb mhp undersøgelse og behandlingstiltag
 • Påbegynder iv-kure
 • Instruerer i brug af inhalationsudstyr
 • Vejleder i anafylaksi
 • Udfører lungefunktionsundersøgelser, cilietest og sug
 • Udfører priktest
 • Udfører sukkerbelastningsundersøgelser
 • Informerer og vejleder børn, unge og forældre om behandlingstiltag og prøvesvar, herunder telefonkonsultationer
 • Deltager i tværfaglige møder med psykologer, læger, diætister og fysioterapeuter

Kontaktpe​rsonsordning

I sygeplejen arbejdes der ud fra en kontaktpersonsordning så det i videst mulige omfang er patientens sygeplejefaglige kontaktperson (plejeansvarlig sygeplejerske (PAS)), som varetager de koordinerende funktioner omkring behandlingsforløbet i samarbejde med teamet af lægefaglige behandlere og den behandlingsansvarlige læge (BAL).

K
ontakt sygeplejersken ved akutte spørgsmål omkring medicin og behandling, som ikke kan vente med afklaring til næste konsultation.

Ungeambas​​sadør

Sygeplejerskerne er uddannet som Ungeambassadører, en uddannelse udviklet i samarbejde mellem UngdomsMe​dicinsk Videnscenter og en referencegruppe bestående af ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsens formål er at udvikle og fremme sygeplejerskers kompetencer i pleje, behandling og rehabilitering af unge patienter.

Behovet for kompetenceudviklingen i ungesygepleje er øget i takt med at der er flere unge med kronisk eller alvorlig sygdom i hospitalsvæsenet.


Redaktør