Om Det Kraniofaciale Team

Det Kraniofaciale Team er organisatorisk forankret i Center for Sjældne Sygdomme, i BørneUngeKlinikken på Rigshospitalets Juliane Marie Center.

Teamet har et tæt samarbejde med Molekylærgenetisk Laboratorium i Klinisk Genetisk Klinik, som kan foretage hovedparten af de diagnostiske mutationsanalyser, der bruges ved diagnosticering af kraniofaciale syndromer, herunder bl.a. Apert syndrom, Crouzon syndrom, Pfeiffer syndrom, Saethre-Chotzen syndrom og Münke syndrom. 

Rigshospitalets tværfaglige team for kraniofaciale misdannelser har eksisteret siden 1985 og består af højt specialiserede læger og tandlæger fra:

​Teamet varetager individuelt tilpasset vurdering og behandling af patienter med kranie- og ansigtsmisdannelser efter gældende visitationsregler. 

Specialer

Læs mere om teamets specialfunktioner og behandling:

Samarbejde

Det Kraniofaciale Team samarbejder med mange forskellige specialfunktioner.Medlemmer

Teamet har pr. 1. november 2017 følgende faste medlemmer:

 • Overlæge Linda Plovmand Jacobsen (plastikkirurgi)
 • Overlæge Slaven Boljanovic (plastikkirurgi)
 • Overlæge Annika Langkilde (neuroradiologi)
 • Overlæge Lars Bøgeskov (neurokirurgi)
 • Overlæge Hanne Hove (pædiatri)
 • Overtandlæge Thomas Steensberg (oral og maxillofacial kirurgi)
 • Overlæge Pernille Leicht (håndkirurgi)
 • Specialtandlæge Jan Hesselberg Madsen (ortodonti)
 • Overlæge Thomas Hjuler (øre-, næse-, hals)
 • Overlæge Kamilla Rothe Nissen (oftalmologi)
 • Sygeplejerske Ida Munk Jensen (koordinator)
 • Overlæge Peter Toft (oftalmologi)
 • Overlæge Yvonne Boyhuus Mølgaard, RCØ

Herudover samarbejder teamet med alle relevante klinikker på Rigshospitalet, Tandlægeskolen og Tale- og Høreinstituttet i Hellerup.
Redaktør