Forskning og udviklingsprojekter i Center for Sjældne Sygdomme

​Forskning og udviklingsprojekter i CSS og CIMD (Center of Inherited Metabolic Diseases)

​Forskning og udviklingsprojekter foregår inden for flere af CSS's og CIMD's diagnoser, herunder projekter om ny medicinsk behandling af medfødte stofskiftesygdomme, opbygning af kliniske databaser – bl.a. i samarbejde med tilsvarende klinik i Århus -, rapportering til allerede eksisterende kliniske databaser (alle internationale), samt udvikling af behandlingsprotokoller med fokus på akut behandling. Udover aktiv brug af personlige kontakter i ind- og udland deltager Center for Sjældne Sygdomme i flere internationaler netværk, bl.a. om udredning af skeletsygdomme, kromosomsygdomme, bindevævslidelser og medfødte stofskiftesygdomme. CSS og CIMD deltager endvidere i flere internationale ekspertgrupper om konkrete sygdomme. CIMD er akkrediteret medlem af ERN (European Reference Network for Hereditary Metabolic Disorders).


CSS og CIMD har ansvar for at sikre gennemførelsen af flere udviklings- og forskningsopgaver, information og undervisning. Det inkluderer følgende:

  • Protokolskrivning
  • Udarbejdelse af informationsmateriale
  • Sikre optimale kommunikationsveje
  • Undervisning, herunder som eksempler undervisning ved uddannelsen af speciallæger og undervisning af mere oplysende/vejledende karakter på fx lokale børneafdelinger
  • Forskning, eksempelvis inden for kliniske observationer, biokemi, molekylær-genetik, neonatal screening og klinisk afprøvning af lægemidler. 

Afprøvning af lægemidler foregår i afprøvningsenheden for sjældne sygdomme på Bispebjerg (BBH) i et samarbejde med Dantrials og Zelo-enheden.

Personale

​Lægerne tilknyttet Center for Sjældne Sygdomme er speciallæger i børnesygdomme. Allan M. Lund, Sabine Grønbog og Mette Cathrine Ørngreen følger fortrinsvis patienter med stofskiftelidelser i et tæt samarbejde med CIMD's tre diætister (Helle Vestergaard, Camilla Carøe og Mette Bay Mortensen).  
Sabine Grønborg følger også patienter med arvelige neurologiske sygdomme, herunder neurometaboliske og neurokutane sygdomme.
Hanne Hove følger patienter med kraniofaciale misdannelser, skeletdysplasier og bindevævssygdomme.

CSS har tre sygeplejersker, hvoraf to primært arbejder i ambulatoriet (Bolette Petersen og Anette Biller) og en tager sig af vore indlagte patienter (Ea Lilleås). Herudover er en sygeplejersker (Sannie Mahncke) tilknyttet vor kliniske afprøvningsenhed for sjældne sygdomme, som Allan M. Lund er lægeligt ansvarlig for.

Vores sekretariat betjenes af to sekretærer. Vores socialrådgivere tager sig af de sociale sider af behandlingen.Redaktør