Tyrosinæmi (TYR)

Ætiologi

Autosomal recessivt arvelig defekt i enzymet fumarylacetoacetathydrolase (FAH), som katalyserer et trin i katabolismen af aminosyren tyrosin. Proksimalt for FAH-defekten ophobes tyrosin-metabolitter, herunder  succinylacetone, som skader lever og nyrer. Herudover hæmmes porphobilinogen syntase, hvilket forårsager symptomer på porfyri med neurologiske symptomer, hypertension og respirationspåvirkning.​

Incidens

Bedømt ud fra flere europæiske studier, herunder svenske, er incidensen 1:100.000.

Klinik uden neonatal screening

Sygdommen har 3 forløbsformer: En akut form debuterer <0,5 års alderen med akut leversvigt. En subakut form debuterer fra 0,5-1 år med dårlig trivsel, leverinsufficiens og renalt Fanconis syndrom med hypofosfatæmisk rachitis. Ubehandlet vil mange udvikle leversvigt før 2 årsalderen, og overlevende vil udvikle hepatocellulært karcinom (HCC). En sidste form har protraheret forløb med langsom udvikling af nyre- og leverskade og efterhånden HCC. ​

Klinik med neonatal screening

Neonatal screening medfører, at behandling med diæt og Orfadin kan iværksættes før symptomdebut. Sådant behandlede børn må forventes at have en stor chance for at undgå lever komplikationer. Enkelte med den akutte form vil muligvis ikke respondere.​

Behandling

Langtidsbehandling består i medikamentel behandling med enzymhæmmeren Orfadin og proteinbegrænset diæt med tilskud af aminosyreblanding uden tyrosin. Nogle børn må levertransplanteres. Effekt afhænger af hvor tidligt behandlingen starter. ​

Forløb efter fund af barn, der er screen-positivt for tyrosinæmi

 • Center for Medfødte Stofskiftesygdomme (CMS) på Rigshospitalet kontakter lokale børneafdeling.

 • Lokale børneafdeling indkalder familien til opfølgende prøver:

  • P-aminosyrer: 1 ml EDTA-plasma
  • Urin-metabolisk screening: 10 ml spoturin
  • Prøverne skal fremsendes som hasteprøver til CMS, RH 4061. Prøverne opbevares/fremsendes frosne

 • Håndtering af upåvirket barn er som ved normalt barn; max fastetid 3 timer. Er der tvivl om barnets tilstand eller er barnet sygt, konfereres barnet med CMS ved Allan M Lund eller Sabine Grønborg.

 • Diagnosen stilles ved påvisning af forhøjet P-tyrosin og U-succinylacetone, og kan efterfølgende bekræftes ved mutationsanalyse.  CMS udfærdiger samlet svar til lokale børneafdeling med kopi til SSI. CMS svarer skriftligt om falsk positive, mens svar afgives både mundtligt og skriftligt om sandt positive. 

  • Kan diagnosen ikke bekræftes, informerer lokale børneafdeling familien om at barnet er rask.​​
  • Bekræftes diagnosen, informerer lokale børneafdeling snarest familien. Behandling opstartes i samråd med CMS, der indkalder familien akut. Efterfølgende kontrol foregår i samarbejde mellem CMS og lokale børneafdeling.

Information til forældre

Medfødt fejl i omsætningen af protein. Ubehandlet er der risiko for leversvigt og leverkræft. Behandlingen er livslang og består i en speciel ernæring og medicin. Behandlingen giver hos de fleste en god beskyttelse mod leverproblemer.

OMIM-Link276700

I de tilfælde hvor prøven med sikkerhed er CMS i hænde maks. 12 timer efter prøvetagning (og indenfor CMS’s åbningstid) kan prøven opbevares/sendes på køl.​

Redaktør