Ahornsirup-Urin-sygdom (MSUD)

Ætiologi

Autosomal recessiv arvelig defekt af branched chain a-ketoacid dehydrogenase, BCKD, der katalyserer dehydrogeneringen af a-ketosyrerne af de grenede aminosyrer. Defekt i BCKDs forskellige 3 subunits medfører forskellige kliniske billeder. ​

Incidens

Blandt screenede ses incidens på 1:200.000 nyfødte.

Klinik uden neonatal screening

Der er 4 forløbsformer: Klassisk svær MSUD. Debut efter 4-7 levedage med sutteproblemer, vægttab og sløvhed progredierende til koma, kramper, udsættende respiration og død i løbet af uger til måneder. Der er svær ketose og ahornsiruplugt af urin og sved. Mange overlevende har svær hjerneskade og ca. 1/3 dør i efterfølgende akutte kriser. Intermediær MSUD. Debut i første levemåneder-leveår med retarderet psykomotorisk udvikling og kramper samt periodisk ketoacidose. Prognosen er varierende. Intermitterende MSUD. Debut fra 5 mdr. - 2 år med infektionsudløste perioder med koma, kramper og ataxi. Enkelte patienter dør under stofskiftekriser, men mange har normal vækst og udvikling. Tiaminresponsiv MSUD. Klinik som ved intermediær MSUD. Responderer på store doser tiamin. ​

Klinik med neonatal screening

Tidlig behandling muliggør normal vækst og psykomotorisk udvikling hos mange alt efter typen af MSUD. Neonatal screening identificerer især børn med klassisk forløb, men kan give falsk negativt resultat for nogle nyfødte med intermitterende MSUD.

Behandling

Langtidsbehandling består i proteinfattig diæt med tilskud af aminosyrepulver uden de grenede aminosyrer. Tiamin bør altid forsøges. Levertransplantation er forsøgt. Akut behandling består i glukose i.v., dialyse, korrektion af syre-base forstyrrelser samt tiamin og diæt rettet mod de grenede aminosyrer.​

Forløb efter fund af barn, der er screen-positivt for MSUD

 • Center for Medfødte Stofskiftesygdomme (CMS) på Rigshospitalet kontakter lokale børneafdeling.

 • Lokale børneafdeling indkalder familien til opfølgende prøver:

  • P-aminosyrer:1 ml EDTA-plasma
  • Urin-metabolisk screening: 10 ml spoturin
  • Prøverne skal fremsendes som hasteprøver til CMS, RH 4061. Prøverne opbevares/fremsendes frosne

 • Håndtering af upåvirket barn er som ved normalt barn, dog max fastetid 3 timer. Er der tvivl om barnets tilstand eller er barnet sygt, konfereres barnet med CMS ved Allan M Lund eller Lise Aksglæde, og der opstartes udredning og behandling som angivet i akut behandlingsvejledning for MSUD (se LINK  nedenfor). ​

 • Diagnosen stilles ved påvisning af P-alloisoleucin og U-a-ketosyrer og kan efterfølgende bekræftes ved bestemmelse af BCKD-aktivitet i fibroblaster og mutationsanalyse. CMS udfærdiger samlet svar til lokale børneafdeling med kopi til SSI. CMS svarer skriftligt om falsk positive, mens svar afgives både mundtligt og skriftligt om sandt positive.

  • Kan diagnosen ikke bekræftes, informerer lokale børneafdeling familien om at barnet er rask.
  • ​​Bekræftes diagnosen, informerer lokale børneafdeling snarest familien. Behandling opstartes i samråd med CMS der indkalder familien akut. Efterfølgende kontrol foregår i samarbejde mellem CMS og lokale børneafdeling.​ om sandt positive. 

Information til forældre

MSUD er en arvelig fejl i nedbrydning af protein. Fører ubehandlet til død tidligt i barnets liv eller hjerneskade. Behandlingen består i speciel diæt samt tilskud af tiamin. Tidligt iværksat behandling muliggør normal vækst og udvikling.

OMIM-Link: 248600

Akut behan​dlingsvejledning

​I de tilfælde hvor prøven med sikkerhed er CMS i hænde maks. 12 timer efter prøvetagning (og indenfor CMS’s åbningstid) kan prøven opbevares/sendes på køl. 

Redaktør