BørneUngeProgrammets udviklingsprojekter

BørneUngeProgrammet har stå​et bag en række udviklingsprojekter, som har til formål at øge kvaliteten i den samlede behandling af børn og unge. ​​Nedenfor kan du læse mere om nogle af projekterne.

​Ungdomsmedicinsk Videnscen​​ter

Et videnscenter, som skal forske, indsamle, systematisere og formidle viden om unges sygdomme, behandling og pleje.​

Pædiatrisk Smerteenhed

Den Pædiatriske Smerteenhed består af 2 smertesygeplejersker med tilknytning til Juliane Ma­rie Centrets Anæstesi- og Operationsklinik. Smertesygeplejerskerne arbejder på tværs af alle centre på hospitalet, hvor personalet vejledes i gennemførelse af den bedst kendte smertebehandling både farmakologisk og non-farmakologisk (bl.a. fantasirejser).

Smerteenheden er forankret i Anæstesi- og operationsklinikken i Juliane Marie Centret.

​Pædiatrisk ernæringsenhed

Pædiatrisk Ernæringsenhed er en tværfaglig enhed. Det overord­nede formål for enhedens arbejde er, at få kost og ernæring til at indgå som en integreret del af den samlede behandling og pleje af syge børn. Desud​en står enheden for at uddanne personalet samt igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter.
Ernæringsenheden er forankret i Pædiatrisk Klinik II.

Rigo ​​Land

Rigoland.dk er et nyt dansk website for børn i alderen 5-10 år om krop, sundhed, sygdom - og om hospital. Med animationer, lydeffekter og computergrafik og tilmed speaket af kendte danske skuespillere som Ditte Gråbøl og Dick Kays.

Klinik for Sjældn​e Handicap

Der er omkring 10.000 personer med sjældne handicap i Danmark. Rigshospitalets Klinik for Sjældne Handicap er en tværfaglig enhed, som samler og koordinerer viden om sjældne medfødte sygdomme, der kræver en særlig indsats af adskillige specialer i sygehusvæsenet. Klinikken diagnosticerer, kommer med behandlingsforslag og er det sam­lende og koordinerende bindeled mellem patient og andre undersøgende og behandlende in­stanser fungerer som base og sikring af sammenhæng og kontinuitet for familierne. Klinikken er forankret i Klinisk Genetisk Afdeling.

Gastrointestinale problemer hos b​ørn med kræft - Ph.d. projekt

Projektets formål var at beskrive de hyppige, alvorlige problemer, som børn i behandling for leu­kæmi gennemgår pga. dårlig ernæringsstatus og komplikationer fra mave-tarmkanalen og at afdække hvilke børn, der især er i risiko for komplikationer. Endelig var det et formål at afprøve forskellige typer behandling
Undersøgelsen er gennemført af læge Bente Andreasen.

Vådliggerklinikken ’Tør​​dokken’

’Tørdokken’ er en rådgivnings- og behandlingsklinik for børn med ufrivillig natlig vandladning. Klinikken, som også har telefonrådgivning, er åben torsdag aften, og er bemandet med særligt uddannede sygeplejersker og læger med pædiatrisk erfaring. Børn og familier fra hele landet kan ringe til telefonlinjen, mens der til ambulatoriet udelukkende kan henvises børn fra H:S. Klinikken er forankret i Pædiatrisk Klinik I.

Pædiatrisk Eft​erudda​​​nnelse​​​

Pædiatrisk Efteruddannelse er en et​årig efteruddannelse for sygeplejersker, der arbejder med børn. Uddannelsen blev udviklet i BørneUngeProgrammet i 1995, men har derefter været forankret i Juliane Marie Centret. 


Redaktør