Henvisning til Klinik for Rett Syndrom

Undersøgelse i Klinik for Rett Syndrom kræver en henvisning fra den afdeling, personen med Rett syndrom eller mistanke herom er tilknyttet. Det kan være fra en hospitalsafdeling, fra den praktiserende læge eller praktiserende speciallæge.

Henvisningen sendes til Klinik for Rett syndrom gerne elektronisk eller alternativt via brev. 

Herefter indkalder vi til undersøgelse, vurdering og rådgivning. Efter hvert besøg vurderer vi sammen med familien eller anden kontaktperson, hvorledes det videre forløb skal være.

Efterfølgende besøg kræver ikke ny henvisning.

Henvisningens indhold

  • Henvisningen skal indeholde følgende i det omfang, det er relevant:

  • Oplysning om den henvisende læge/instans (navn, tlf. og dato) 

  • Stamdata på patient 

  • Kontaktoplysninger på pårørende/værge eller andre kontaktpersoner

  • Henvisningsdiagnose og alle bidiagnoser

  • Resultat på genetiske undersøgelser 

  • Symptomerne der har ført til mistanke om Rett syndrom eller lignende tilstand 

  • Aktuelle symptomer og problemstillinger 

  • Relevante sociale forhold, inkl. evt. behov for tolkebistand 

  • Kopi af journal skal vedhæftes/medsendes 



Redaktør