Ph.d.-projekter – afsluttede

Ph.d. projekt om Rett-like childhood syndromes 

Projektet er afsluttet i 2019.

Resume af PhD-afhandling ved Bitten Schönewolf-Greulich, afdelingslæge i klinisk genetik.

Rett syndrom (RTT) er i dag kendt som et svært neurobiologisk udviklingssyndrom. Diagnosen RTT stilles ud fra sygdomsbilledet (klinisk) ved diagnostiske kriterier. RTT forårsages primært af mutationer i MECP2 genet, men atypiske former kan skyldes mutationer i CDKL5 og FOXG1 genet. Symptomerne inkluderer tidlig normal udvikling, men herefter er der en regressionsperiode, og børnene udvikler svær udviklingshæmning, og særligt er der tab af sprog og håndfunktion samt udvikling af håndstereotypier (særlige håndbevægelser). Nogle patienter har kun enkelte af de karakteristiske symptomer, der ses ved RTT, og disse kaldes ofte Rett-like. Udviklingen inden for DNA teknologi med metoden Next Generation Sequencing, hvor mange gener sekventeres i én analyse, har nu gjort det muligt at lave gendiagnostik på langt flere patienter end tidligere og med højere kvalitet af data. 

På Center for Rett syndrom er der kendskab til 147 patienter, hvoraf 33 har RTT, atypisk RTT eller Rett-like uden kendt genetisk årsag til symptomerne. Hos disse patienter var ønsket at anvende nyeste teknikker til at identificere nye gener eller genmekanismer ved RTT samt at undersøge symptomerne hos disse patienter, herunder tilbagegang i udvikling, tab af sprog og håndbevægelser, vejrtrækningsforstyrrelse, stereotype håndbevægelser, gangforstyrrelse, vækstforstyrrelse og epilepsi. Ved projektet fandtes en mulig genetisk forklaring på symptomerne hos 23/33 patienter fordelt på mange forskellige gener. De sygdomsassocierede gener, som blev fundet i projektet, har oftest indvirkning på nervecellernes signalfunktion. 

Projektet understreger, at disse symptomer oftest har en genetisk baggrund og nogle gange også har mutationer, der er svære at finde med konventionelle metoder. Patienterne bør derfor tilbydes ekstensiv genetisk udredning. Endvidere har beskrivelsen af hele den danske kohorte af patienter samt genetiske fund givet mulighed for at foreslå reviderede diagnostiske kriterier, som inkluderer genetisk testning. Dette giver mulighed for at selektere de patienter, der har flest RTT symptomer, i en atypisk RTT diagnose, fremfor det meget brede begreb Rett-like. Dette kan hjælpe til at selektere de patienter, der skal følges klinisk for RTT symptomer, og hvilke, der vil have større glæde af at blive fulgt i andre sygdomskategorier.


Ph.d.-projekt om stillesiddende adfærd, fysisk aktivitet og deltagelse

Projektet er afsluttet i 2018.

Læs abstrakt


Knoglemasse og frakturforekomst hos danske patienter med Rett syndrom

Projektet​ er afsluttet i 2011

Læs abstrakt

Redaktør