Undervisning

Klinik for Rett Syndrom tilbyder undervisning i Rett syndrom via udgående besøg eller webinar afholdt af klinikkens tværfaglige team. Tilbuddet om undervisning er gratis.

Om undervisningen

På det udgående besøg eller webinaret underviser personalet fra klinikken generelt om Rett syndrom samt specifikt om den enkelte person med syndromet. Der lægges vægt på adfærd, kommunikation, motoriske funktioner og træning, samt evt. medicinske problemstillinger. Undervisningen planlægges oftest efter et ambulant besøg i Klinik for Rett Syndrom, hvor personen med Rett syndrom er blevet undersøgt og vurderet af læge, fysioterapeut og pædagogisk psykologisk rådgiver.
Det er muligt, at der i forbindelse med undervisningen kan indgå observation af personen i de vante omgivelser, så der bedre kan rådgives i relation til en specifik problemstilling. En aftalt situation kan også videofilmes på forhånd, så omsorgspersoner og personalet fra Klinik for Rett Syndrom efterfølgende under undervisningen kan vurdere en given problemstilling. 

Hvem kan anmode om undervisning og hvornår?

Omsorgspersoner fra børnehave, skole, dag/aktivitetstilbud, bosted eller sagsbehandlere fra kommunen kan efter aftale med forældrene eller værgen kontakte Klinik for Rett Syndrom og bede om undervisning. Det kan foregå som webinar eller som fysisk undervisning lokalt på det sted, hvor personen med Rett syndrom er tilknyttet. Undervisningen tilbydes særligt ved overgange i personens liv, da det er vigtigt, at informationer og erfaringer vedrørende personen og viden om Rett syndrom videregives. Det kan f.eks. være ved diagnosticering, opstart i børnehave eller skole eller hvis personen med Rett syndrom skal flytte hjemmefra. Undervisningen kan også tilbydes ved andre behov f.eks., hvis der har været en større udskiftning af omsorgspersoner, eller man har brug for en genopfriskning.

Yderligere rådgivning om specifikke problemstillinger

Ved specifikke udfordringer omhandlende kommunikation, fysiske eller medicinske problemstillinger hos en person med Rett syndrom, kan personalet i Klinik for Rett Syndrom tilbyde rådgivning med fokus på den givne problemstilling. Dette kan enten foregå online eller i Klinik for Rett Syndrom. 

Redaktør