MBW (multiple breath washout)

​Undersøgelse af sygdomsprocesser i lungerne

Formålet med undersøgelsen er at påvise og kontrollere sygdomsprocesser i lungerne.

Måling af MBW viser tidligere end måling af en FEV1 (spirometri), om der er et sygdomsforløb med uensartet fordeling af luft i de perifere områder af lungerne. Derudover giver den et mål for graden af defekter i lungerne. Således kan gentagne målinger vise ændringer i sygdomsforløbet.

MBW målingerne foregår ved at du får næseklemme på, og et mundstykke i munden, som du skal trække vejret igennem. Gennem mundstykket indåndes først almindelig atmosfærisk luft, der fordeler sig i lungerne. Efter et stykke tid tilsluttes 100% ilt til indåndingsluften. Herefter skal du sidde og trække vejret stille og roligt, indtil al kvælstof fra den atmosfæriske luft er blevet vasket ud af lungerne. Der laves 3 målinger af ca 3-10 minutters varighed. Målingerne gør ikke ondt og gasserne er uden smag, men du kan blive lidt tør i munden og savle en smule.

Undersøgelse med multiple breath washout


Se en film sammen med dit barn om undersøgelsen.Redaktør