Løbetest

​Undersøgelse der bliver foretaget ved mistanke om anstrengelsesudløst astma

En løbetest bliver udført ved mistanke om anstrengelsesudløst astma. Forinden løbetesten skal patienten være opmærksom på ikke at indtage: 

 1. Antihistaminer 3 døgn før testen
 2. Bronkodilaterende (luftvejsudvidende) medikamenter med følgende aktive stof:

  • Salbutamol (findes fx i Ventoline, Buventol, Salamol, Airsalb og Airomir) - 8 timer inden
  • Terbutalin (findes fx i Bricanyl) - 8 timer inden
  • Salmeterol (findes fx i Seretide, Serevent og AirFluSal Forspiro) - 8 timer inden                      
  • Formoterol (findes fx i Oxis, Foradil, Bufomix, Flutiform, Delnil, Spiromax, Innoair og Symbicort) - 24 timer inden
  • Montelukast (findes fx i Singulair i pilleform) - 3 døgn inden

Ved tvivl om astmamedicinens indhold af det aktive stof, Salbutamol, Terbutalin, Salmeterol, Formoterol eller Montelukast, kan læses på medicinens indlægsseddel eller direkte på medicinen. 

Patienten bedes medbringe løbesko og alm. træningstøj. Når patienten ankommer, udføres først en standard lungefunktionsundersøgelse (spirometri). Derefter løber patienten i 6 min på løbebånd udstyret med saturationsmåler, pulsmonitor og næseklemme. Der løbes med en hældning på 10 % og hastigheden justeres så pulsfrekvensen ligger på omkring 180 for børn. Der udføres igen en standard lungefunktionsundersøgelse 1, 3, 5 og 10 min efter løbetesten. 

Løbetest
Redaktør