Medicinliste

​​Listen er tænkt som en overordnet gennemgang af de hyppigst anvendte medicintyper, som du eller jeres barn kan komme i kont​akt med i den daglige behandling af cystisk fibrose.

Listen bygger på data hentet fra Medicinhåndbogen, som du finder her Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i medicinens funktion, bivirkninger eller and​et, som er beskrevet her i medicinlisten. Desuden kan doseringen, som nævnes i Medicinhåndbogen, være en del anderledes end den, som den enkelte patient med cystisk fibrose får ordineret. Medicinlisten indeholder derfor ingen oplysninger om dosering.

OBS! Du bør altid tale med lægen eller sygeplejersken om behandling med/dosering af medicinen, der er beskrevet i denne liste.


Grundlæggende behandling
Behandling af den enkelte patient foregår altid på individuel basis


Klik på den enkelte type medicin nedenfor for at læse mere om medicinens funktion og bivirkninger: 


Creon

 • Medicinens funktion
  Creon indeholder nogle af de enzymer, som normalt produceres i bugspytkirtlen og derefter udskilles i tyndtarmen. Mangel på disse enzymer medfører dårlig fordøjelse af især fedtstoffer. Hos cystisk fibrose patienter hjælper Creon til at fremme fordøjelsen ved tilførsel af enzymerne Amylase, Lipase og Protease.
 • Bivirkninger
  Kan i sjældne tilfælde give forstoppelse, diarré eller allergiske hudreaktioner.
 • Specielle oplysninger
  De såkaldte enterokapsler skal indtages før eller under måltidet. Kapslerne kan sluges hele eller de kan eventuelt åbnes og indholdet røres ud i kold væske og drikkes umiddelbart efter. Kapslernes indhold må ikke tygges eller knuses.

  Creon Forte (25.000) bør undgås til gravide og ammende på grund af indhold af blødgørere (dibutylphthalater) over tilladt grænseværdi. Creon (10.000) er phthalatfri.
  > Til toppen

 

Ventoline/Bricanyl

 • Medicinens funktion
  Ventoline anvendes som inhalationsvæske i et forstøverapparat for at udvide luftrørene (bronkierne), inden lungefysioterapi med PEP-maske. Det bliver hermed nemmere for patienter med cystisk fibrose at hoste lungesekretet løst og derved undgå, at bakterierne giver lungeinfektioner. Desuden kan Ventoline anvendes for at lette luftpassagen til og fra lungerne ved astmasymptomer. Bricanyl har samme funktion, blot inhaleres midlet via en turbohaler.  
 • Bivirkninger
  Der kan forekomme hovedpine, kvalme, muskelkramper og hjertebanken samt rysten, der dog oftest vil aftage efter nogle ugers behandling. Der kan desuden forekomme irritation i mund og svælg.
 • Specielle oplysninger
  Ved amning kan der ved brug af Ventoline være bivirkninger hos det ammede barn i form af irritabilitet og hurtig puls.
  Anvendelse af Ventoline og Bricanyl medfører udelukkelse fra sportsstævner. Dette gælder dog ikke for inhalationsbehandling af astmapatienter, der forinden har fået dispensation (TUE = Therapeutic Use Exemption).
  > Til toppen


Serevent/Oxis

 • Medicinens funktion
  Serevent og Oxis udvider ligesom Ventoline og Bricanyl bronkierne. Men hvor Ventoline og Bricanyl kun virker i kortere tid, så virker Serevent og Oxis bronkieudvidende i cirka 12 timer. 
 • Bivirkninger
  Der kan forekomme hovedpine, kvalme, muskelkramper og hjertebanken samt rysten, der dog oftest vil aftage efter nogle ugers behandling. Der kan desuden forekomme irritation i mund og svælg.
 • Specielle oplysninger
  Ved amning kan der ved brug af Serevent/Oxis være bivirkninger hos det ammede barn i form af irritabilitet og hurtig puls.

  Anvendelse af Serevent og Oxis medfører udelukkelse fra sportsstævner. Dette gælder dog ikke for inhalationsbehandling af astmapatienter, der forinden har fået dispensation (TUE = Therapeutic Use Exemption).
  > Til toppen


Spirocort/Flixotide ​

 • Medicinens funktion
  Spirocort og Flixotide indeholder et binyrebarkhormon og anvendes primært mod astma eller astmalignende tilstande. Binyrebarkhormonet hæmmer de reaktioner i lungevævet, som skaber irritation og hævelse. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne. Der er udelukkende tale om forebyggende virkning, og virkningen indtræder først efter flere timer. Resultatet af iværksat behandling kan først ses efter cirka en uges tid. 
 • Bivirkninger
  Irritation i mund og svælg samt hæshed er en forholdsvis almindelig bivirkning. Der er også en forøget risiko for svampeinfektion i mund og svælg. Heldigvis kan risikoen mindskes betragtelig ved at skylle munden grundigt og eventuelt også børste tænder efter at have inhaleret Spirocort eller Flixotide.
 • Specielle oplysninger
  Spirocort og Flixotide kan anvendes både i forbindelse med graviditet og amning.

  Anvendelse af Spirocort og Flixotide medfører udelukkelse fra sportsstævner. Dette gælder dog ikke for inhalationsbehandling af astmapatienter, der forinden har fået dispensation (TUE = Therapeutic Use Exemption).
  > Til toppen


​​​Pulmozyme

 • Medicinens funktion
  Pulmozyme inhaleres via forstøverapparat, hvorved det gør det seje slim i luftvejene mere tyndtflydende og derved lettere at hoste op.
 • Bivirkninger
  Der kan forekomme tilbøjelighed til blod i opspyt (hæmoptyse). Så skal man stoppe med at inhalere og kontakte CF-centeret straks. Som regel kan behandlingen genoptages efter få dages pause uden problemer.
 • Særlige oplysninger
  Pulmozyme har en stærkt begrænset holdbarhed, hvorfor det skal opbevares på køl mellem 2-8 grader. Kortvarig opbevaring ved forhøjede temperaturer i op til 24 timer (i alt i hele pakkens levetid) og op til 30 grader har ingen indvirkning på holdbarheden, men det anbefales altid, at Pulmozyme opbevares i køletaske ved transport.
  > Til toppen


​​Mucomyst/Mucolysin

 • Medicinens funktion
  Mucomyst brusetabletter virker slimløsnende ved at gøre sejt slim i luftvejene mere tyndtflydende og derved lettere at hoste op.
 • Bivirkninger
  Mucomyst kan give kvalme og diarré.
 • Specielle oplysninger
  Brusetabletterne opløses i et glas vand og tages i forbindelse med et måltid.
  Mucomyst i væskeform kan også anvendes som understøttende behandling i forbindelse med forstoppelse.
  > Til toppen


Infektionsbehandling

Colistin/Promixin

 • Medicinens funktion
  Colistin/Promixin anvendes mod lungeinfektioner ved cystisk fibrose. Midlet inhaleres via forstøverapparat, således at inhalationsvæsken forstøves og herefter via inhalation ødelægger bakteriernes cellevæg, hvorved de går til grunde.
 • Bivirkninger
  Ved brug af Colistin/Promixin kan der forekomme hoste og muskelsammentrækninger i luftrørene.
 • Specielle oplysninger
  Forud for inhalation af Promixin anbefales det at anvende et astmamiddel (Ventoline/Bricanyl) - evt. tilsat inhalationen, der afslapper den glatte muskulatur i lungerne, så luftpassagen lettes.
  > Til toppen


Tobi

 • Medicinens funktion
  Anvendes til behandling af lungeinfektioner hos patienter med cystisk fibrose ved at angribe bakteriernes stofskifte, så de går til grunde. Det aktive stof tobramycin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Bivirkninger
  Stemmeforandring, øresusen.
 • Specielle oplysninger
  Lungefunktionen bør kontrolleres før og efter første dosis.
  Midlet skal anvendes med forsigtighed ved nedsat hørelse, ved dårligt fungerende nyrer og til patienter med epilepsi eller svage muskler. Inhalation af midlet kan i sjældne tilfælde forårsage åndedrætsbesvær.
  > Til toppen


​​Spektramox/Bioclavid

 • ​Medicinens funktioner
  Spektramox anvendes til behandling af infektioner med bakterier, som kan påvirkes af penicillin. Midlet anvendes fortrinsvis til infektioner, hvor almindeligt penicillin ikke kan forventes at virke. Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret. Bedring i patientens almene tilstand indtræder sædvanligvis allerede efter 2 døgn, men behandlingen bør fortsættes efter lægens anvisning.
 • Bivirkninger
  Træthed, diarré, kvalme, opkastning, svampeinfektion i hud og slimhinder, hududslæt, hudkløe.
  Skal helst indtages i starten af et måltid.
  > Til toppen


​​Klacid/Clarithromycin

 • Medicinens funktioner
  Klacid anvendes til behandling af blandt andet luftvejsinfektioner. Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Bivirkninger
  Ændret lugtesans, mundbetændelse, betændelse på tungen, misfarvning af tænder og tunge, smagsforstyrrelser, kvalme, opkastning, mavesmerter, hovedpine, svampeinfektion.
 • Særlige oplysninger
  Klacid skal indtages sammen med mad.
  > Til toppen


​​Zitromax 

 • Medicinens funktioner
  Zitromax anvendes til behandling af blandt andet luftvejsinfektioner. Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret. 
 • Bivirkninger
  Kvalme, mavesmerter, diarré.
  > Til toppen


Dalacin 

 • Medicinens funktioner
  Dalacin anvendes til behandling af infektioner med bakterier, som kan påvirkes af clindamycin, f.eks. stafylokokker samt visse såkaldte anaerobe tarmbakterier, som kun kan leve i områder uden ilt.
 • Bivirkninger
  Kvalme, opkastning, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, diarré. 
 • Specielle oplysninger
  Det kan anbefales at kombinere behandlingen med Dalacin med Paraghurt eller lignende midler for at undgå diarré.
  > Til toppen


​​Imacillin 

 • Medicinens funktioner
  Imacillin anvendes til behandling af infektioner med bakterier, som kan påvirkes af bredspektret penicillin ved at ødelægge bakteriernes cellevæg, så de går til grunde. Bedring i patientens almene tilstand indtræder sædvanligvis allerede efter 2 døgn, men behandlingen bør fortsættes efter lægens anvisning.
 • Bivirkninger
  Hududslæt, feber, kvalme, opkastning, fordøjelsesbesvær, diarré, ledsmerter, hudkløe.
 • Specielle oplysninger
  Imacillin må ikke anvendes af personer, der er overfølsomme over for penicillin. Desuden må midlet ikke anvendes ved kyssesyge, da risikoen for hududslæt er stor.

  Samtidig brug af andre lægemidler kan ændre virkningen af såvel Imacillin som af de andre lægemidler. Probenecid kan forstærke virkningen af Imacillin. Andre typer antibiotika (erythromycin og tetracyclin) nedsætter virkningen af Imacillin.
  > Til toppen


Fucidin

 • ​Medicinens funktioner
  Fucidin anvendes til behandling af infektioner med bakterier, som kan påvirkes af fucidinsyre, f.eks. stafylokokker ved at hæmme bakteriernes enzymsystemer og dermed deres formering. Fucidinsyre virker på få bakteriearter og er således smalspektret.
 • Bivirkninger
  Kvalme, opkastning, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, diarré.
 • Specielle oplysninger
  Fucidin skal indtages sammen med mad, og det kan anbefales at kombinere behandlingen med Fucidin med Paraghurt eller lignende middel for at undgå diarré.
  > Til toppen


​​​Diclocil/Dicillin

 • Medicinens funktion
  Diclocil anvendes til behandling af infektioner med bakterier, som kan påvirkes af penicillin, f.eks. stafylokokker, der er blevet resistente over for almindeligt penicillin. Diclocil virker ved at ødelægge bakteriernes cellevæg, hvorved de går til grunde.

  Nogle stafylokokker producerer såkaldte penicillinaser, som ødelægger almindeligt penicillin. Det aktive stof dicloxacillin er en særlig type penicillin, der ikke ødelægges af disse penicillinaser, og midlet kan derfor anvendes ved infektioner med penicillinaseproducerende stafylokokker.
 • Bivirkninger
  De almindelige bivirkninger er kvalme, opkastning, fordøjelsesbesvær, diarré, luft fra tarmen og hududslæt.
  > Til toppen


​​Probenecid

 • Medicinens funktion
  Probenecid benyttes i visse tilfælde sammen med penicillin, f.eks. sammen med Diclocil for at forstærke virkningen af denne. Probenecid hæmmer desuden udskillelsen af penicillin i urinen, hvorved der opnås højere og længerevarende penicillinkoncentration i blodet.
 • Bivirkninger
  De hyppigste bivirkninger er kvalme og opkastning samt allergiske hudreaktioner.
 • Specielle oplysninger
  Det er vigtigt at drikke rigeligt under behandlingen med Probenecid for at undgå dannelse af sten i urinvejene.

  Anvendelse af Probenecid medfører udelukkelse fra sportsstævner.
  > Til toppen


​​Ciproxin/Ciprofloxacin

 • Medicinens funktion
  Ciproxin anvendes til behandling af alvorlige infektioner med bakterier hos personer med cystisk fibrose ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, hvorved de går til grunde. Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret. 
 • Bivirkninger
  Ciproxin kan give nedsat appetit, træthed, kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, luft fra tarmen, hovedpine, svimmelhed, rysten, uro, rastløshed, konfusion, hududslæt, hudkløe og medicinfremkaldt feber.
 • Specielle oplysninger
  Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås ved behandling med Ciproxin. Kan sollys ikke undgås er det vigtigt at påsmøre en højfaktor solcreme.
  > Til toppen


​​Rimactan

 • Medicinens funktion
  Rimactan anvendes til behandling af infektioner med stafylokokker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, hvorved de går til grunde. Midlet er virksomt over for mange bakteriearter og er således bredspektret. 
 •  Bivirkninger
  Rimactan kan give nedsat appetit, træthed, kvalme, mavesmerter, oppustethed, påvirkning af leverens funktion, hovedpine, svimmelhed, døsighed, bevidsthedssvækkelse, rødme, hudkløe, hududslæt, nældefeber og røde øjne.
 • Specielle oplysninger
  Rimactan farver urin og spyt rødt. Desuden farves tårevæsken rød, hvilket har betydning for personer med bløde kontaktlinser, da linserne kan misfarves.
  Skal indtages ½-1 time før mad.
  > Til toppen


​Sporanox 

 • Medicinens funktioner
  Sporanox anvendes til behandling af infektioner med svampe, som kan påvirkes af det aktive stof itraconazol, f.eks. udbredte svampeinfektioner i mundhulen, skeden eller huden samt alvorlige svampeinfektioner i blodbanen. Hos cystisk fibrose patienter anvendes Sporanox til at behandle svampeinfektioner i lungerne. Sporanox virker ved at ødelægge svampenes cellevægge, hvorved de går til grunde. 
 • Bivirkninger
  Sporanox kan give fordøjelsesbesvær, hovedpine, svimmelhed og hudreaktioner.
 • Specielle oplysninger
  Sporanox må ikke tages sammen med sovemidler (Midazolam og Triazolam). Samtidig indtagelse af Losec/Nexium kan desuden påvirke leverens funktion, så Sporanox udskilles for hurtigt.
  > Til toppen


​​​Vfend

 • Medicinens funktioner
  Vfend anvendes til behandling af svampeinfektioner i de indre organer, der kan påvirkes af det aktive stof voriconazol. Hos cystisk fibrose patienter anvendes Vfend til at behandle svampeinfektioner i lungerne. Vfend virker ved at ødelægge svampenes cellevægge, hvorved de går til grunde.
 • Bivirkninger
  Vfend kan give kvalme, fordøjelsesbesvær, hovedpine, svimmelhed, hudreaktioner og synsforstyrrelser.
 • Specielle oplysninger
  Vfend må ikke tages sammen med en lang række andre lægemidler, der dog ikke er typiske for behandling af cystisk fibrose - nærmere oplysninger finder du i medicinhåndbogen. Samtidig indtagelse af Losec/Nexium kan desuden påvirke leverens funktion, så Vfend udskilles for hurtigt.

  Da Vfend giver lysfølsomhed, bør stærkt sollys og solarium undgås i forbindelse med behandling og i et par uger efter ophør af behandling. Kan sollys ikke undgås, er det vigtigt at påsmøre en højfaktor solcreme.

  Vfend skal indtages 1 time før eller 2 timer efter et måltid for at have den ønskede virkning.
  > Til toppen


​​Behandling af diarré/løs mave

Paraghurt/Idoform og andre mælkesyrebakterie præparater.

 • Medicinens funktioner
  Paraghurt/Idoform anvendes til forebyggelse og behandling af diarré i tilfælde, hvor det naturlige indhold af gode fordøjelsesbakterier i tarmen er ændret. Patienter med cystisk fibrose behandles ofte med antibiotika i længere tid, og antibiotika dræber også de gode tarmbakterier, hvilket kan resultere i diarré. Paraghurt/Idoform indeholder levende gode mælkesyreproducerende bakterier, der normaliserer indholdet af bakterier i tarmen.
 • Bivirkninger
  Ingen
 • Specielle oplysninger
  Enhver antibiotika kur bør følges af indtagelse af gode mælkesyrebakterier.
  Hvis Paraghurt/Idoform skal have den ønskede virkning, skal der gå 2-3 timer mellem indtagelse af antibiotika og Paraghurt/Idoform. Virker Paraghurt/Idoform eventuelt ikke for dig, så er der andre muligheder - spørg din læge. Alternativt kan du også indtage mælkeprodukter med gode bakteriekulturer f.eks. Cultura, A-38 eller yoghurt.
  > Til toppen


​​Behandling af for meget mavesyre

Lo​sec/Nexium 

 • Medicinens funktion
  Virker ved at hæmme udpumpningen af mavesyre fra syreproducerende celler i maveslimhinden, og derved hæmme halsbrand og opstød.
 • Bivirkninger
  Kan give kvalme, opkastning, forstoppelse, diarré, luft fra tarmen, hovedpine, sløvhed eller søvnforstyrrelser.
 • Særlige oplysninger
  Losec/Nexium kan indtages sammen med mad.
  > Til toppen


​​​Behandling af forstoppelse

Movicol 

 • Medicinens funktion
  Movicol anvendes ved forstoppelse, hvor midlet virker ved at binde vand i tarmens indhold og dermed blødgøre dette. Den afførende virkning indtræder sædvanligvis efter 12-24 timer. Movicol findes som afdelte pulvere, som opløses i et glas vand og drikkes.
 • Bivirkninger
  Der kan forekomme mave/tarmgener med kvalme og oppustethed. I sjældnere tilfælde kan der optræde mavekrampe, opkastninger og kløe eller irritation ved endetarmen. I meget sjældne tilfælde ses overfølsomhedsreaktioner og udslæt.
 • Specielle oplysninger
  Må ikke anvendes ved tilstande, hvor der pludseligt er opstået hindring for tarmpassage, f.eks. ved tarmslyng. Midlet må heller ikke anvendes ved perforation i mave-tarmkanalen eller ved betændelsestilstande i tyktarmen.
  > Til toppen

Redaktør