CF-skolen

Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme tilbyder en CF-skole  for børn med Cystisk Fibrose. Børn uden kronisk infektion kan deltage, hvis de er i aldersgruppen 5-6 år eller 10-11 år. 

Struktur og indhold

I løbet af et år vil de yngste børn deltage tre gange ca. kl. 10- 13.30 og de ældste børn vil deltage fire gange ca. kl. 10-14. Undervisningen foregår i Rigshospitalets skolelokaler i Forhallen ved siden af Informationen.​

Om CF-skolen for 5-6 årige

Rie Sahlholdt Dalager er ansvarlig for de 3 skolebesøg  for denne gruppe. Børnene i denne aldersklasse står over for skolestart, CF-skolen kan være med til at ruste børnene til skolestart. Ved hjælp af fælles aktiviteter, leg og historier, vil børnene lære om CF. Der vil undervejs blive øvet PEP og stødeteknik, og der vil være fokus på enzymbehandling.

OM CF-skolen for 10-11 årige

Majbritt Presfeldt er ansvarlig for denne gruppe.  Børnene undervises i, hvad der sker i åndedrætssystemet og fordøjelseskanalen, når man har CF. Ligesom hos de 5-6 årige vil børnene her lære af at være sammen og høre hinandens erfaringer med CF. Desuden vil det blive prioriteret højt, at børnene øver sig i fortælle om CF og får mulighed for at dele deres oplevelser med ligesindede. Afslutningsvis laver børnene en præsentation for forældrene.

Skolebesøg erstatter et ambulant besøg

Et skolebesøg erstatter et ambulant besøg. Det er altså ikke meningen, at man skal møde ekstra ind for at deltage i CF-skolen. Når børnene møder ind, bliver de vejet og målt, får målt lungefunktion og bliver suget/eller afleverer ekspektorat. Der er kun lægekontrol, hvis der er en problematik, som sygeplejersken ikke kan tage sig af.

Fælles for skolerne er, at børnene medbringer madpakker og spiser sammen, desuden vil de hver gang komme udenfor og bevæge sig.

Baggrund for skolen

Der har gennem længere tid været et ønske om at starte en CF-skole i lighed med den, der er på CF-centret i Skejby. Håbet er, at en CF-skole kan være med til at støtte børnene i at håndtere deres sygdom.

Med støtte fra medicinalfirmaet Gilead blev Karin Bæk Knudsen januar 2012 blevet ansat som projektkoordinator, bl.a. med henblik på at få startet CF-skolen. I løbet af 2012 er der afholdt to skoleforløb, som nu danner grundlag for, hvordan CF-skolen skal køre fremover.

CF-skolen ledes og afholdes af sygeplejerskerne i klinikken med fysioterapeut Lue Drasbæk Phillipsen og diætist Ghita Brekke, som aktive deltagere undervejs.

Særligt fokus på at undgå smitte

Vi er meget opmærksomme på at undgå smitte. Inden et CF-skolebesøg bliver det kontrolleret, at det sug/ekspektorat, som deltagerne har afleveret inden for den seneste måned, ikke indeholder bakterier, der kan være smitsomme.


Redaktør