Kontakt Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme

​​​​

Børn og Unge med Lungesygdomme, klinik 5003
Afsnit 5003

Opgang 5, stuen
Juliane Maries Vej 6
2100 København Ø


Se postadresse


Nyttige telefonnumre

Sekretærerne

Telefon: 35 45 48 02
Telefontid: mandag til fredag: kl. 08.00-10.30 og 13.00-14.30

Brug telefonen til sekretærerne ved

  • Bestilling/ændring af tider.

Sygeplejerskerne

Telefon: 35 45 18 08
Telefontid: mandag til fredag: kl. 08.30 – 10.00

Brug telefonen til sygeplejerskerne ved:

  • Akutte spørgsmål omkring medicin og behandling.

Vi gør dog opmærksom på, at sygeplejerskerne ikke altid er ved telefonen. De vil besvare telefonen, når de ikke er optaget af en patient. 


Der kan rettes skriftlig henvendelse til centeret via ”min Sundhedsplatform”. Forældre kan få adgang til deres børns ”min Sundhedsplatform” ved at udfylde en blanket, der udleveres hos sekretærerne. 

Når børnene fylder 15 år, skal de selv tilgå ”min Sundhedsplatform” med deres eget NemID.

Brug ”min Sundhedsplatform” til spørgsmål der ikke kan vente til næste ambulante besøg:

  • Bestilling af recepter og ændring af tider 
  • Spørgsmål til én bestemt person (sekretærerne vil formidle beskeden videre).
  • Almene spørgsmål omkring medicin og behandling

Sekretærerne læser beskederne hver dag og videresender til rette vedkommende. Man kan dog ikke forvente at modtage svar samme dag.

Akut henvendelse

Akutte henvendelser uden for klinikkens arbejdstid kan ske til Akutmodtagelse for Børn og Unge (Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062) på telefon: 35 45 50 62.

E-mail

Mail cf-lunge@rh.dk kan kun bruges af patienter fra Færøerne og Grønland samt samarbejdspartnere, da disse ikke har mulighed for at benytte ”Min Sundhedsplatform”.

​​ ​
Redaktør