Forskningsområder

Forskningen i Afdeling for Børn og Unge omfatter både det højtspecialiserede og den almene pædiatri. ​

Oversigt over afdelingens specifikke forskningsområder

Børnekardiologi - hjertesygdomme hos børn og unge

 • Pædiatrisk kardiologi
 • Genetiske årsager til medfødte hjertesygdom

Cystisk Fibrose - lungesydom

 • Forebyggelse af endobronkiale infektioner hos patienter med cystisk fibrose (CF)
 • Forskning og udvikling inden for antiinflammatorisk behandling af lungeinfektioner ved CF
 • Udbygning af forskning inden for betydningen af mutationer i mannanbindende protein (MBL) genet og forekomst af anti-BPI autoantistoffer i samarbejde med bl.a. forskere ved Lunds Universitet
 • Deltagelse i multicenterundersøgelser
 • Udbygning af lungefunktionsundersøgelser hos mindre børn med CF
 • Studier over sammenhængen mellem nedsat leverfunktion og essentielle fede syrer i cellemembraner ved CF

Reumatologi - gigtsygdomme hos børn og unge

 • ​Opfølgningsstudier på JIA (Juvenile idiopathic arthritis)  ​​​

 • PRINTO: Pediatric Rheumatology International Trials Organisation.​

Læs mere om forskning i gigtsygdomme hos børn og unge


Pulmonologi - Lungesygdomme hos børn og unge

 • Udvikling af metoder til vurdering af lungefunktion hos småbørn og spædbørn
 • Behandling af astma hos småb​ørn
 • Årsager til astma og allergi hos børn

Neuropædiatri - Sygdomme i hjerne og nerver hos børn og unge

 • Prognosen for epilepsikirurgi hos børn
 • Afprøvning af nye antiepileptika
 • Forekomsten af cerebral parese
 • Effekten af intraspinal baklofenbehandling
 • Behandling af neuromuskulære sygdomme

Onkologi - kræft og blodsygdomme hos børn og unge
Læs mere om forskningen i kræft og blodsygdomme hos børn og unge her


Pædiatrisk hepatology - leversygdomme hos børn og unge
Læs mere på den engelske hjemmeside


Redaktør