​​​

Børn og Unge med Blodcelletransplantation og Immunsygdomme, sengeafsnit 4063

​Velkommen til sengeafsnit 4063. Et sengeafsnit for børn og unge, der skal gennemgå knoglemarvstransplantation.

​Til forældre

Når dit barn skal indlægges på sengeafsnit 4063, bliver I modtaget af vores team, som du kan læse mere om nedenfor. Vi lægger stor vægt på at tale med jer om jeres forventninger til indlæggelsen, og orientere jer om hvad vi har mulighed for at hjælpe jer med. Vores tilgang til samarbejdet tager udgangspunkt i​.

Forventningsafstemning

Vi har som mål at sikre et godt og respektfuldt samarbejde med jer og jeres barn under jeres indlæggelse.

Det gør vi bl.a. ved at involvere jer i plejen af jeres barn og sikre, at så mange vaner og rutiner fra jeres hverdag som muligt overføres til dagligdagen på sengeafsnittet. På denne måde håber vi at være med til at skabe tryghed for barnet/den unge ud fra den patient- og familiecentrerede pleje og behandling.

Det betyder, at vi lægger stor vægt på at tage hensyn til jeres barns behov og jeres eget behov. Det er vigtigt for os, at I får indflydelse på forløbet (medbestemmelse), og at vi sammen laver aftaler om, hvad I har overskud til, og hvad vi kan tilbyde at hjælpe med, så samarbejdet foregår på den bedst mulige måde, mens I er på sengeafsnittet. Har I spørgsmål, eller er I usikre på noget, står vi på sengeafsnit 4063 altid til rådighed med hjælp og vejledning.

Dagligdagen på sengeafsnit 4063

Dagligdagen på sengeafsnittet er bygget op omkring nogle rutiner, som er tilrettelagt, så alle indlagte børn og unge og familier kan få den bedst mulige pleje og behandling.​

Vagtskifte

Der er vagtskifte tre gange i døgnet. 

Ved vagtskifte får plejepersonalet information om hvert enkelt barn på sengeafsnittet. Det er vigtigt, at plejepersonalet forstyrres så lidt som muligt i disse tidsrum, så de kan bruge tid på at planlægge jeres barns pleje og behandling. 

 

Der er vagtskifte:
7.30 - 7.45
15.15-15.30
23.00-23.15​

Mad til indlagte børn og unge

Det er vores ønske, at barnet/den unge har muligheder for at få mad, når det er sultent, og det kan være alle tider af døgnet. Der bliver serveret mad tre gange i døgnet i fælleskøkkenet, og hvis barnet bliver sultent på andre tidspunkter eller ønsker noget andet, end det, der bliver servereret, har I mulighed for at tilberede mad til barnet fra køkkenskabene og fryseren. I kan også selv medbringe mad og opbevare det i køleskabet på afsnittet.

Læs mere om mad til indlagte børn, unge, forældre og søskende under 12 år.

Teamet på sengeafsnit 4063

Sengeafsnittets team består af læger og sygeplejersker, der tager sig særligt af børn og unge, der skal gennemgå knoglemarvstransplantation. Teamledelsen er overlæge Tania Masmas og oversygeplejerske Maria Bennedsen.

Læs mere om: Redaktør