​​​​

Klinik for Børn og Unge med Blodcelletransplantation og Immunsygdomme

​I Klinik for Børn og Unge med Blodcelletransplantation og Immunsygdomme kommer børn og unge med immundefekter​ og børn og unge, der eventuelt er behandlet med eller skal behandles med knoglemar​​vstransplantation.​​

 De fleste konsultationer i klinikken varer samlet ca. 20-30 minutter. 

Indimellem er det nødvendigt at vente nogle timer på blodprøvesvar, hvis I f.eks. skal til blodtransfusion. I de fleste tilfælde vil I dog kunne tage hjem efter blodprøvetagninge​n. ​

Undersøgelser

De fleste børn og unge skal måles, vejes og have taget blodprøver. De fleste skal også til samtale eller undersøgelse hos en læge eller sygeplejerske. De fleste konsultationer varer samlet ca. 20-30 minutter. 

Forbered jeres barn på bes​øget

Det er en god ide at tale med jeres barn om det, der skal foregå, når I skal på besøg i klinikken. 

Børn og unge er – ligesom voksne – ofte bange for det, de ikke kender. Så giv jer god tid til at tale med barnet/den unge om undersøgelsen. Jo mere I forklarer, jo mere tryg bliver barnet/den unge. 
Giv også jeres barn mulighed for at stille spørgsmål om, hvad der skal foregå.

Svar på blodprøver og den videre behandling

Sammen med kliniksygeplejersken aftaler I, hvornår og hvordan I vil få svar på blodprøver, og hvad planen for den videre behandling er. ​Svar på andre undersøgelser vil vi ofte først kunne give jer efter nogle dage.

Aftal inden I går hjem, hvilket telefonnummer, vi skal ringe på, og om I ønsker en besked på telefonsvareren, hvis I ikke kan tage telefonen. Vi opfordrer alle til at have en personlig indtalt svarer på deres telefon, hvorpå der kan lægges besked, da det sommetider kan være svært at få kontakt og få videregivet svar og planer.​​​​

Læs mere om: 

 

 

Redaktør