Om laboratoriet

​Børneonkologisk Laboratorie, Bonkolab, er et forskningslaboratorium for Rigshospitalets børnekræftafdeling. Bonkolab er en forkortelse for Børneonkologisk Laboratorie.

​​Bonkolab forsker primært i blod- og kræftsygdomme og varetager derudover rutineanalyser og projekter vedrørende patienter, der modtager kemoterapi for andre sygdomme. De vigtigste forskningsområder er ætiologi af leukæmi hos børn, individualiseret behandling baseret på farmakogenetik, farmakokinetik og monitorering af minimal residual sygdom, samt senfølger til cancerbehandling.

Arbejdsområder

Med fokus på kvalitet og service i forhold til vores kunder omfatter forsknings- og analyserepertoiret især:

  • Analyse (LC-MS) for cytostatika og cytostatikametabolitter i blod, urin og DNA
  • Oprensning og PCR-amplifikation af mRNA og DNA
  • Genotypning (single nucleotide polymorphisms) vha. TaqMan og GeneChips
  • Cellesortering (FACS)
  • DNA-index analyser

Infant  ALL SNP-projekt:
Infant_ALL_SNP_Project.pdf


Redaktør