Info for studerende

Læs om, hvad du kan forvente som skolarstipendiat/specialestuderende i Bonkolab.

Du kan forvente:

  • Vejledning af en forsker/læge som har fast tilknytning til Bonkolab
  • Møde med din vejleder en gang om ugen i de første 3 mdr. Tidligt i denne periode fastlægges strategien for skolarstipendiatet. Efterfølgende aftales mødefrekvens efter behov (dog minimum 1x månedligt)
  • Et godt arbejdsmiljø med andre skolarstipendiater
  • Såfremt data produceret under forløbet fører til en videnskabelig artikel opnås medforfatterskab
  • Aflønning iht. gældende overenskomst (Jan 2012: Brutto 10.000 per måned)
  • En evalueringssamtale når forløbet er afsluttet

Vi forventer:

  • Engagement samt en solid og selvstændig arbejdsindsats
  • At du hverken studerer eller tager andet arbejde samtidig
  • At du efter aftale med din vejleder og lederen af den forskergruppe, du er tilknyttet, selv søger fonde om penge til aflønning


Redaktør