​​​​​​

Børneonkologisk Laboratorie

​Børneonkologisk Laboratorie (Bonkolab) er et forskningslaboratorium for Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet. Forskningslaboratoriet dækker alle aspekter af børnekræft og varetager derudover rutineanalyser og projekter for andre sygdomme.

Redaktør