Oesophagusatresi

​Medfødt misdannelse af spiserøret

Oesophagusatresi 

En medfødt misdannelse, hvor barnet fødes med aflukket spiserør. Det vil sige, at den
øverste del af spiserøret ender blindt ca. 10 cm neden for læberne.


Der opereres ca. 15 børn om året i Danmark med oesophagusatresi.

Oftest er der en fistel fra luftrøret til mavesækken via den nederste del af spiserøret. I så fald vil der være luft i maven efter fødslen, og der vil straks blive lagt en slange ned gennem næsen til at opsuge barnets spyt.

Operation i løbet af første levedøgn

Selve operation udføres helst i løbet af barnets første levedøgn. Operationen foregår via højre side af brystkassen. Den nedre del af spiserøret deles fra luftrøret. Den øvre del af spiserøret fritlægges, og man skal nu samle de to ender. Efterfølgende lægges en slange ned gennem næsen til maven. Barnet kan hurtigt få mad via slangen, og efter få dage kan barnet selv spise. Efter operationen observeres barnet nøje for tegn på utæthed af samlingen.

Hvis afstanden mellem spiserørets ender er for stor til, at man kan samle dem ved den første operation, opereres en slange ind i mavesækken, og barnet får sin mad ad denne vej de første måneder af livet. Der foretages så en operation, når barnet er ca. ½ år gammelt. Ved denne operation skabes forbindelse mellem spiserørsenderne, eller der laves et rør af mavesækken.

Genetablering af spisefunktionen

Efter operationen skal barnet lære at spise, hvilket kan give vanskeligheder. Der kan komme forsnævring af samlingen, som så må udvides. Der kan komme luftvejsproblemer (astmalignende symptomer) som vil blive behandlet i BørneUngeKlinikkens lungeambulatorium.

Komplikationer

Sygdommen er sædvanligvis ledsaget af et blødt luftrør med lidt flad facon - tracheomalaci. Dette vil ofte give luftvejsgener i de første leveår. Der ses ofte tilbageløb af mavesyre til spiserøret, og dette kan kræve både medicinsk og kirurgisk behandling. Nogle af disse børn kan have andre misdannelser i hjertet og urinvejene.
Redaktør