Appendicitis

​Akut blindtarmsbetændelse

 

Akut blindtarmsbetændelse

En pludselig betændelse i blindtarmen, som er en del af tyktarmen der ender blindt
– i højre nedre del af maven.

Sygdommen er akut og længden af symptomerne er afgørende for forløbet. Jo kortere barnet har haft symptomer, desto mindre kompliceret bliver forløbet typisk. Ca. 1/3 har komplicerede forløb. Dvs. længerevarende indlæggelse, og sygelighed efter operationen.

Blindtarmsbetændelse er den hyppigste årsag til en akut operation i maven i barnealderen.

Årsager

Årsagen til sygdommen er ukendt.

Symptomer

Symptomer på sygdommen er:

  • Diffuse smerter i maven (abdomen), som på et tidspunkt kan bevæge sig ned til højre side af maven.
  • Der kan forekomme kvalme, feber, opkastninger og løs mave

Om Appendicitis

Blindtarmen er betændt af ukendt årsag. Der er ikke nogen sikker sammenhæng mellem symptomernes sværhedsgrad og sygdommen. Generelt er tidlig diagnostik en fordel. Fordi symptomerne er så uspecifikke, er det vigtigt at barnet tilses flere gange ved tvivl.

Hvis der går hul på blindtarmen pga. betændelsen, bliver forløbet mere kompliceret, og kræver indlæggelse med antibiotisk behandling i flere døgn. Har symptomerne stået på i ugevis, kan det komme på tale at behandle med dræn i stedet for operation.

Patientforløbet

Henvendelse til praktiserende læge

Barnet og forældrene henvender sig typisk til den praktiserende læge, fordi barnet har mavesmerter og feber. Vurderer den praktiserende læge at der er tale om akut blindtarmsbetændelse, eller i tvivlstilfælde, henvises barnet til Børnekirurgisk Afdeling via BørneUngeModtagelsen.

Akut indlæggelse

Når et barn får stillet diagnosen 'blindtarmsbetændelse', vil der typisk blive foretaget en akut operation .
I tvivlstilfælde vil barnet blive fulgt med blodprøver, temperaturmålinger, blodtryk, puls og gentagne undersøgelser af maven ved kirurg og eventuel med ultralydsundersøgelse.

Operation

Hvis barnet skal opereres, indledes operationen med en kikkertundersøgelse og hvis blindtarmen er betændt, vil den blive fjernet. Det kan blive nødvendigt at gå over til en åben operation, med et lille snit i højre side af maven, hvis man ikke via kikkertundersøgelsen kan få fuldt overblik. Ved det åbne operation fjernes blindtarmen altid.

Efter operation

Efter operationen afhænger forløbet af, om der var tale om simpel eller kompliceret blindtarmsbetændelse. Ca. 1/3 er kompliceret og kræver efterfølgende behandling med antibiotika.

Barnet bliver udskrevet fra afdeling, når det er frisk igen og lægen vurderer, at barnet er klar til at komme hjem og tilstanden ikke kræver yderligere lægelig behandling eller opfølgning.

Læs mere om blindtarmsbetændelse hos børn


Redaktør