Planlagt operation med indlæggelse i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Indlæggelsesforløbet i forbindelse med en planlagt operation kan variere meget og et planlagt forløb vil kunne vare alt fra en enkelt dag til op til et par uger – alt afhængigt af diagnosen og operationen, der e​r planlagt.​​​ Den forventede indlæggelsestid for netop jeres barn vil blive oplyst både ved for-samtalen i ambulatoriet og ved indlæggelsessamtalen i sengeafsnittet.

​Indlæggelsesforløbet indeholder typisk følgende elementer:

Henvisn​​ing

Fra egen læge, speciallæge eller andet hospital.

For-samta​​le i ambulatoriet

Til for-samtalen vil I møde en læge (børnekirurg) og en sygeplejerske. Børnekirurgen vil undersøge barnet ud fra henvisningen og give sin vurdering af barnets behov for videre behandling. Måske vurderer lægen, at barnet skal ses igen, hvor man løbende vurderer udviklingen af sygdommen. Andre gange vil børnekirurgen kunne tilbyde nærmere undersøgelser eller en operation som behandling.

Eventuelle undersøgel​ser inden indlæggelse og operation

Det kan være nødvendigt at bestille forskellige undersøgelser op til en operation. Det kan være f.eks. nødvendigt med en skanning af mave-tarmsystemet, eller nyre- urinvejene, en måling af nyrernes, tarmens eller blærens funktion. Det kan være med til at give børnekirurgen og jer som familie det optimale indblik over barnets aktuelle tilstand inden en endelig planlægning af en operation.

Indkaldelse til operation med indlæ​ggelse

I indkaldelsesbrevet I har fået tilsendt vil datoen for indlæggelsen fremgå. Dette er hverdagen før den planlagte operation. I skal beregne at sætte dagen af til forberedelse og samtaler.

Indlæggelse i sengeaf​​snittet hverdagen f​ør operation

Der kan være behov for at tage urinprøver, blodprøver eller lignende på forberedelsesdagen, men I vil i dette tilfælde blive nærmere informeret herom.

Samtale med kirurg og sygeplejersk​​​e og na​​rkoselæge

Ved indlæggelsen vil I dagen før komme til at tale med en sygeplejerske der modtager jer. Børnekirurgen vil på indlæggelsesdagen eller senest på operationsdagen før operationen møde jer, og fortælle om operationen. På forberedelsesdagen vil I også tale med en narkoselæge. Hvis I har erfaringer fra tidligere bedøvelse, jeres barn har været i, så fortæl det endelig. Sygeplejersken og børnekirurgen vil I møde på sengeafsnittet og narkoselægen på operationsgangen.

Hjem på orlov indtil ope​rationsdagen eller overnatte i se​ngeafsnittet

Mange vælger at tage hjem når forberedelsesdagen er slut og møder ind på operationsdagen om morgen. Her møder barnet fastende og tørstende og klar til operation. Hvis I bor længere væk, er I velkommen til at overnatte i sengeafsnittet til næste dag, hvor operationen skal foregå. Er operationen en mandag, er I til forberedelse fredagen før, og I kan tage hjem på weekend.

Klargøring til operation ved sygeplejerske p​​å operatio​​​nsdagen

I vil blive vist ind på jeres stue og barnet skal nu klargøres helt til operation. Barnet kommer i hospitalstøj og får armbånd på. 

Der kan være en planlagt ventetid inden I bliver kaldt ned og portøren henter jer. Selvom I f.eks. er blevet bedt om at møde kl. 7 og barnet er klar fra morgenstunden kan jeres barn stadig være nr. 2 på programmet. Dette er for at sikre, at det er muligt at fremrykke jeres barn hvis det første barns operation skulle blive aflyst eller operationen før er kortere end forventet. 

Vi holder jer altid løbende orienteret om hvornår vi forventer, I bliver kaldt ned. Vi prioriterer oftest altid mindre børn samt større operationer først.

En portør henter barnet i sengen, når operationsgangen er klar til at modtage. Som forældre kan I gå hele vejen med ned til operationsstuen og blive derinde til barnet er faldet i søvn på lejet. Operationspersonalet fortæller jer løbende hvad der sker inden en bedøvelse.

Ope​​ra​tion

Inden operationen går i gang vil I kunne få at vide hvor længe operationen cirka forventes at tage. Dette er altid en vejledende tid og sygeplejersken i sengeafsnittet vil løbende kunne følge med på en skærm og se hvor langt operationen er henne. Det kan være en god hjælp i ventetiden.

Opvåg​​ning

Efter operation bliver barnet kørt over til opvågningsstuen. Her vil barnet blive installeret på stuen og opvågningspersonalet ringer til jer. De fleste børn vågner stille op over 1-2 timer, inden de køres retur til afdelingen. Ved store operationer med lang operationstid, vil nogle børn skulle på en semi-intensiv børneafdeling eller en neonatalafdeling (for de helt små) for tæt overvågning til næste dag. Derefter komme de tilbage til sengeafsnittet i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme.

Tilbageflytning ​​til sengeafsnit

Når barnet er vågnet stille op og ikke længere har brug for ilt-tilskud eller overvågning, kan barnet komme tilbage til sengeafsnittet. Barnet vil stadig være meget træt, omtumlet og påvirket af narkosen når I kommer op på sengeafsnittet.

Information om ope​ration​​ ved kirurg

Børnekirurgen vil informere jer om operationsforløbet enten umiddelbart efter i opvågningsafsnittet eller oppe i sengeafsnittet.

Eventuel kontrol i ambu​lat​​oriet​

Ved udskrivelsen aftaler I med lægen eller sygeplejersken, om barnet skal ses i ambulatoriet til kontrol.​​


Redaktør