Planlagt ambulant operation i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Vi tilbyder ambulant operation ved mindre operationer, hvor barnet ellers er sundt og rask.​​

Ambulant operation betyder, at I kommer ind samme dag som operationen foregår og går hjem hen på formiddagen eller eftermiddagen.​

En ambulant op​​​er​ation indehold​​er typisk følgende elementer​:​

Henvisning fra ege​n læge​/speciallæge/andet sygehus

Den lokale læge beslutter i samråd med jer, at I skal henvises til Rigshospitalet.

For-samtale i ambulatori​et på Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Til for-samtalen vil I møde en børnekirurg og en sygeplejerske. Børnekirurgen undersøger barnet ud fra henvisningen og giver sin vurdering af barnets behov for videre behandling. Måske vurderer lægen, at barnet skal ses igen, hvor man løbende vurderer udviklingen af sygdommen. Andre gange vil børnekirurgen tilbyde nærmere undersøgelser eller en operation som behandling.
Hvis en ambulant operation besluttes, vil I blive tilbudt allerede samme dag, som I er i ambulatoriet, at tale med en narkoselæge som forberedelse til dagen, hvor barnet skal opereres. Sygeplejersken i ambulatoriet vil gennemgå med jer, hvordan I forbereder jer til den ambulante operation, og fortælle jer om faste og tørste, den ambulante operation og forholdsregler, når I kommer hjem efter operationen.

Indkaldelse til ambulant o​​peration

Nogle gange får I at vide, hvornår operationen er allerede til for-samtalen med børnekirurgen. Alternativt vil I få tilsendt en tid til ambulant operation med brev, hvori der også står beskrevet, hvornår I skal møde på dagen, og hvordan I skal forberede jer.

Indlæ​​ggelse

Til en ambulant operation møder I ind samme dag som operationen. I møder op direkte på operationsgangen, hvor barnet vil få hospitalstøj og patientarmbånd på. Her vil I igen møde børnekirurgen, inden operationen starter. Som forældre kan I gå med hele vejen med ned til operationsstuen og blive derinde, til barnet er faldet i søvn på lejet. Operationspersonalet fortæller jer løbende, hvad der sker inden en bedøvelse.

Op​​​eration

Inden operationen går i gang, vil I få at vide, hvor længe operationen cirka forventes at tage. Ambulante operationer er typisk mindre operationer med kort operationstid. Under operationen har I mulighed for at vente lige uden for operationsgangen.

Opvåg​​ning

Efter operation bliver barnet kørt over til opvågningsstuen. Her vil barnet blive installeret på stuen og opvågningspersonalet ringer til jer. Barnet vågner stille og roligt op og får tilbudt kiks og noget at drikke. Børnekirurgen vil informere jer om operationsforløbet enten umiddelbart efter operationen eller senere på dagen.

Udskriv​else samme dag

Når barnet er vågnet op og er kommet til sig selv, har tisset og drukket, fjernes droppet hos barnet, og barnet er nu klar til at blive udskrevet og komme hjem. Barnet vil som minimum det første døgn skulle have fast smertestillende Panodil. Sygeplejersken vil informere jer om smertestillende medicin, sårpleje og om forholdsregler efter operationen.

Eventuel kontrol i ambulato​​riet efter operation

Afhængigt af sygdommens art og operations- og behandlingsforløbet, ​skal jeres barn evt. kontrolleres i vores ambulatorium en eller flere gange. I vil få nærmere besked herom ved udskrivelsen.​
 ​

Redaktør