Akut operation med indlæggelse i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

​Ikke alle operationer og indgreb kan planlægges i god tid. Nogle gange er det nødvendigt at operere med det samme, for at barnet kan få en hurtig og sikker behandling. Det vil kunne være p​​å alle tider af døgnet, hvor kirurgen vurderer, at operation skal foretages med det samme.​

Forløbet vil være helt afhængigt af hvad, barnet fejler og i hvilken grad sygdommen har udviklet sig og vil udvikle sig. Nedenfor er en beskrivelse af de elementer, der typisk indgår i en akut operation med indlæggelse. Vi håber, at beskrivelsen kan ​være med til at give en oversigt forløbet.

Det er vigtigt at understrege, at mange akutte indlæggelser i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme foregår uden akut operation, men i stedet med akutte undersøgelser og akut pleje og behandling.

Nogle gange er der tale om akutte operationer af mindre karakter som operation for brok, bylder eller blindtarmsbetændelse. Andre gange kan det være større operationer, hvor der er tale om andre mere komplicerede akutte sygdomme i mavetarmsystemet eller nyreurinvejene.​

​Et forløb med akut operation med indlæggels​​e indeholder typisk følgende elementer​:

​Akut henvisning fra egen læge, vagtlæge, anden afdeling eller ande​​t hospital

I har ringet til eller været hos læge, vagtlæge eller andet hospital, hvor en læge har vurderet, at der er behov for akut indlæggelse eller operation​.

Akut indlæ​​ggelse

Så snart du ved, at en akut indlæggelse er aktuel, er det vigtigt at lade dit barn faste og tørste i tilfælde af at en operation eller en undersøgelse i bedøvelse kan blive nødvendig. I vil ved ankomst hos afdelingen få nærmere besked om faste.

Modtagelse af sygeplejerske og un​​dersøgelse ved kirurg

Når I ankommer til sengeafsnittet, vil I blive modtaget af en sygeplejerske, der viser jer til et undersøgelsesrum eller en patientstue. Sygeplejersken vil spørge jer om barnets sygdomsforløb, vurdere barnets aktuelle tilstand og måle temperatur, blodtryk og puls.

Barnet vil blive vejet, og der skal sandsynligvis tages urinprøve og blodprøve. Kirurgen som skal undersøge jeres barn tilkaldes. Måske er det nødvendigt at bestille røntgen eller ultralydsscanning for at kunne vurdere barnets tilstand nærmere. Kirurgen vil vurdere om der kan være behov for at lægge et drop på barnet for at kunne give medicin og væske. Droppet vil blive lagt en narkosesygeplejerske eller læge.

Det kan ske at lægen ved modtagelsen vurderer, at det er bedst for barnet at få væske gennem drop og venter til dagen efter, inden opereration.​

Klargørin​​g til akut o​​​peration

Før barnet bliver kørt ned til den akutte operation, skal sygeplejersken gøre alt klart. Barnet får patient-armbånd og hospitalstøj på. Operationstilladelsen skal underskrives af forældrene. Som forældre vil man altid skulle give samtykke inden en operation eller et indgreb på sit barn – ligesom det også gælder for de planlagte operationer.

Oper​ation

Inden operationen går i gang, vil I kunne få at vide, hvor længe operationen cirka forventes at tage. Dette er altid en vejledende tid, og sygeplejersken i sengeafsnittet vil løbende kunne følge med på en skærm og se, hvor langt operationen er henne. Det kan være en god hjælp i ventetiden.

Opvå​g​ning

Efter operation bliver barnet kørt over til opvågningsstuen, og opvågningspersonalet ringer til jer. De fleste børn vågner stille op over 1-2 timer, inden de køres retur til afdelingen. Ved store operationer med lang operationstid, vil nogle børn skulle på en semi-intensiv børneafdeling eller en neonatalafdeling (for de helt små) for tæt overvågning til næste dag. Derefter komme de tilbage til børnekirurgisk sengeafsnit.

Information om ope​rationen​​s forløb ved kirurg

Børnekirurgen vil informere jer om operationsforløbet enten umiddelbart efter i opvågningsafsnittet eller oppe i sengeafsnittet.

Indlægge​lse i sengeafsnit indtil klar​​ til udskrivelse

Barnet vil ligge på sengeafsnittet til det er klar til at blive udskrevet. Forløbet efter en akut operation kan variere meget afhængigt af operationstype, t​ilstanden de første dage efter en operation og barnet selv. Nogle kan til trods for akut operation allerede udskrives næste dag og andre børn må ligge i afdelingen over længere tid. Først når barnet kan spise igen, kan tisse, der er gang i maven igen, såret er tørt uden blødning og barnet kan bevæge sig frit uden eller kun med svage smerter, kan barnet udskrives. Ved udskrivelsessamtalen vil I få nærmere information om opfølgende kontrol og forholdsregler efter operation.

Der kan ofte i et akut forløb være brug for at stille mange spørgsmål til alt det er sket, da det måske er gået meget hurtigt. Barnet vil afhængigt af alder også ofte reagere ovenpå forløbet og have brug for meget tryghed. Det er vigtigt for os, at man som familie føler sig tryg inden udskrivelse og vi står til rådighed for de spørgsmål og den omsorg hver familie har brug for.

Eventuel k​ontrol i ambula​​toriet​

Efter operationen kan det være nødvendigt at barnet kommer til enkelte eller regelmæssige kontrol i Børnekirurgisk Ambulatorium. Sygeplejersken vil informere jer herom inden I bliver udskrevet fra afdelingen.
​​​

Redaktør