Sygeplejestuderende i afdelingen

I Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme varetager vi undervisning af sygeplejestuderende på 1. 2. 4. og 6. semester.

Rammer for læring

Som studerende i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme introduceres du til afdelingen af den kliniske vejleder. Du tilknyttes 1-2 daglige vejledere som du primært vil følges med i den daglige praksis. At du som studerende når dine læringsmål er et fælles ansvar og opgave mellem dig, daglig vejleder, klinisk vejleder og klinisk underviser. Vi efterstræber at der er rum for refleksion og vejledning, og målet er at bygge bro mellem teori og praksis, og styrke dine kompetencer som sygeplejerskestuderende svarende til det pågældende semesters læringsmål.

Under hvert modul afholdes studiesamtaler. Samtalerne foregår mellem studerende, daglig vejleder og din kliniske underviser.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den kliniske vejleder for Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme, 

Uddannelsesforløb for sygeplejestuderende i Juliane Marie Centret

Læs mere om studieforløbet for sygeplejersker på Juliane Marie​ Centrets hjemmeside om sygeplejestuderende.Redaktør