Sygeplejestuderende i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Denne side er for dig, der skal i klinisk undervisning eller praktik i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme eller er interesseret i afdelingen som uddannelsessted.

Studerende i afdelingen

I Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme varetager vi undervisning af sygeplejestuderende og social-og sundhedsassistentelever.

Vi modtager sygeplejestuderende i modul 2, 4, 11 og 12 og social-og sundhedsassistentelever i praktik 1.

Rammer for læring

Som studerende i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme får du et introforløb til afdelingen. Du bliver modtaget af afdelingens vejledere, hvor du vil få tildelt 1-2 sygeplejersker, der vil vejlede dig i plejen af børnene.

I fællesskab reflekterer I over den udførte sygepleje med henblik på koblingen mellem teori og praksis.

Målet er, at du trænes i at begrunde for de udførte sygeplejehandlinger. Du er medansvarlig for planlægningen af dit eget studie forløb.

Under hvert modul afholdes min. 4 studiesamtaler. Samtalerne foregår mellem studerende, vejleder og din kliniske vejleder.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den kliniske vejleder for Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme, Claire Welsh på tlf. 35450586.

Uddannelsesforløb for sygeplejestuderende i Juliane Marie Centret

Læs mere om studieforløbet for sygeplejersker på Juliane Marie​ Centrets hjemmeside om sygeplejestuderende.

Uddannelsesforløb for sosu-assistenter

Læs mere om studieforløbet for sosu-assistenter på Rigshospitalets hjemmeside om undervisning for social- og sundhedsasistenter​. Redaktør