Uddannelse af sygeplejersker i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

​I Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme ​​​arbejder vi målrettet med læring og kompetenceudvikling for alle sygeplejersker. ​Kompetence​udviklingen tager afsæt i Juliane Marie Centrets udviklingskatalog og afdelingens behov for læring og udvikling af den evidensbaserede kliniske praksis for at kunne tilbyde den bedste sygepleje til vores børn og familier.

​​​

Formålet med læring og kompetenceudvikling er at sikre høj sygeplejefaglig evidensbaseret klinisk pleje. Vi arbejder med scenarietræning og andre tiltag for at støtte og stimulere den enkelte sygeplejerskes handle- og forandringskompetencer. 

Undervisningen i afdelingen omhandler derfor både udvikling af den instrumentelle og kirurgiske sygepleje samt udvikling af relationelle og kommunikative kompetencer hertil. 

Som et led i udviklingen anvender vi kollegial feedback, hvor vi gennem dialog og refleksion belyser handlemønstre og oplevelser med børnene og familierne til at blive mere bevidste om, hvordan vores sygepleje opleves og kan forbedres. 

At kunne give og modtage feedback samt kommunikere professionelt og anerkendende, mener vi, er et væsentligt fundament for vores videre udvikling.

Redaktør