Uddannelse af sygeplejersker i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

​I Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme ​​​arbejder vi målrettet med læring og kompetenceudvikling for alle sygeplejersker. ​Kompetence​udviklingen tager afsæt i Juliane Marie Centrets udviklingskatalog og afdelingens behov for læring og udvikling af den evidensbaserede kliniske praksis for at kunne tilbyde den bedste sygepleje til vores patienter.

​​​

Formålet med læring og kompetenceudvikling i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme er at sikre høj sygeplejefaglig evidensbaseret klinisk pleje ved at støtte og stimulere den enkelte sygeplejerskes handle- og forandringskompetencer. 

Undervisningen i afdelingen indeholder emner inden for klinisk evidensbaseret sygepleje og samspil i relationer. Undervisningen i afdelingen handler basalt set om udvikling af den instrumentelle sygepleje og præcisering af vores relationelle og kommunikative kompetencer. Dette gøres blandt andet gennem kollegial feedback hvor vores handlemønstre og præferencer sættes under lup ved hjælp af refleksion og sparring. 

At kunne give og modtage feedback samt kommunikere professionelt og anerkendende, mener vi, er et væsentligt fundament for vores videre udvikling.

Relevante kurser og uddannelser

​Kandidatuddannelser 


Redaktør