Kirurgiske børn er ikke som de andre

​Hos os bliver du en del af et stærkt sygeplejefagligt team. Vi er blandt landets bedste kirurgiske børnesygeplejersker og vi yder højtspecialiseret kirurgisk sygepleje til børn født med medfødte misdannelser. 

Vi ved, at den kirurgiske børnesygepleje er en af de afgørende faktorer, som har betydning for hvordan barnet mestrer at leve med sin sygdom resten af livet. 

Som sygeplejerske i BUKIR bliver du kompetent til at yde sygepleje til børn med kirurgiske sygdomme i alderen 0-18 år. Du får kompetencer til at kunne arbejde patient- og familiecenteret og indgå i et partnerskab med børnene og familierne. Partnerskabet er et vigtigt led i at sikre, at barnets og familiens ønsker sidestilles ligeværdigt med vores faglige anbefalinger. Derfor spørger vi alle børn og familier, hvad der er vigtigt for dem i den konkrete situation. Vi kan ikke være denne viden foruden, når vi i partnerskabet skal vurdere hvilken pleje og behandling, det enkelte barn skal have.

Da vi har landsdelsfunktion for flere af vores patientforløb, betyder det, at vi er det eneste sted i Danmark, hvor du har mulighed for at lære højtspecialisteret kirurgisk sygepleje til børn og unge med kirurgiske problemstillinger. 

Dine kirurgiske instrumentelle kompetencer bliver alsidige, og du vil efter endt oplæring kunne varetage: 

 • Stomipleje
 • Håndtering af dræn, herunder skylning og seponering
 • Urinkatetre herunder skylning og seponering af; supraprubisk-, ureter-, nefrostomi-, uretral- og mitrofanoffkateter
 • Rektal skylning og skylning via malonekanal 
 • Håndtering af stent i urinrøret 
 • Flow og residualurinbestemmelse
 • Pleje og observation af centrale venekatetere inkl. trække blodprøver på disse
 • Administration af smertepumper
 • Pleje og observation af epiduralkateter
 • Suturfjernelse
 • Observation og pleje af operationssår
 • Anlæggelse, observation og brug af nasalsonde
 • Observation og pleje af PEG- og Mickey sonde
 • Håndtering af parenteral ernæring
 • Opstarte hjemme intravenøs behandling
 • Pindpleje af ilizarov apparatur
 • Kompleksitet i flere kirurgiske udfordringer på samme tid: traumebørn
 • Pleuradræn
 • PCA-pumper
 • Popliatea kath og andre lokale smertepumper.
 • Observation og handlinger i ændring af neurologi (efter skade el OP)
 • Gips + halskraver + korset + Halovest/strækt (tilsyn, opstart, regulering, op klipning)
 • Stumpforbindinger + omlægning af stræk.
 • Mobilisering af det kirurgiske barn
 • Diverse regimer ifht paraplegi/tetraplegi
 • Observationer og handlinger relateret til infektioner
 • Plastik kirurgiske sår eks transplantationer
 • Kompetencer til at give lattergas
 • Væskebehandling
 • Special ernæring (både ifht alder og kirurgi)

Som nyansat vil du opleve en struktureret oplæring, og vi forventer, at du tager ansvar for egen kompetenceudvikling, da det er afgørende for, at du opnår den tilstrækkelige viden og indsigt i de kirurgiske pædiatriske sygeplejeprocedurer. Dine faglige kompetencer, som vi efterspørger, er mange og som sygeplejerske i BUKIR forventes det, at du kan arbejde tværfagligt for at kunne indgå i et større behandlingssysem. 

Derudover skal du kunne kommunikere tydeligt, da du skal vejlede børn og forældre, du skal koordinere pleje og behandlingsforløb for de kirurgiske børn og deres familier, så barnets og familiens ressourcer og ønsker er genkendelige for alle involverede. 

Arbejdslivet i BUKIR er fantastisk. Det er krævende, hektisk og til tider presset. Derfor ser vi også gerne, at du som menneske er god til at prioritere, gå struktureret til værks og tage ansvar. Samtidig er nogle af de vigtigste kompetencer, du kan have, netop evnen til at arbejde selvstændigt og være tryg ved din selvstændighed, men samtidig skal du have gode relationelle kompetencer og et naturligt behov for at samarbejde i vores tværfaglige team. Arbejdsmiljøet udvikles konstant, og når alle tager ansvar for i fællesskab at bidrage til et anerkendende arbejdsmiljø, hvor feedback er naturligt for alle, finder du ingen bedre arbejdsplads. 

Alt, hvad vi prioriterer i BUKIR, er med udgangspunkt i patienterne og familierne – vi ved, at vi er her for patienternes skyld, og træder argumenterne for, hvilken forskel et ønsket initiativ gør for patienterne og familierne, ikke tydeligt frem, er initiativet ikke stærkt nok og må gentænkes. 


Redaktør