Om Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme er en højt specialiseret afdeling for kirurgisk behandling af børn og unge. Klinikken er en fusion mellem Børnekirurgisk Klinik, JMC og Børneklinikken, HOC. 

Lille pige og hendes mor taler med en sygeplejerske fra afdelingen


Et kraftcenter for kirurgi på børn og unge

afdelingens ambition er at være et kraftcenter for kirurgi på børn på Rigshospitalet. afdelingen er organisatorisk forankret i Juliane Marie Centret og lægefagligt tæt koblet til HovedOrtoCentrets og AbdominalCentrets lægelige specialer.

Behandlingsområder

afdelingen tager sig af børn og unge med behov for kirurgisk behandling i:

Ansigt, knogler og led

Afsnit og fysisk beliggenhed

Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme har to sengeafsnit i henholdsvis opgang 3 og opgang 4. Alle ambulatoriebesøg og operationer foregår i forskellige steder på Rigshospitalet afhængigt af, hvilket hovedspeciale, barnets sygdom hører til. 

Redaktør