Patient- og familiecentreret behandling og pleje

​Patient- og familiecentrerede pleje og behandling er det overordnede værdiggrundlag for pleje og behandling i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme.

Smilende lille pige sidder med sin far i en hospitalsseng
Det betyder, at vi vægter følgende fire principper højt: 

  • Patienten og dennes familie behandles med værdighed og respekt
  • Professionelle sundhedspersoner kommunikerer og udveksler information med barn og familie på en måde, som er brugbar og meningsfuld for familierne.
  • Involvering af barnet og familien, deres erfaringer og ressourcer sigter  mod at bevare og udvikle barnets og familiens oplevelse af kontrol og uafhængighed/selvstændighed i forløbet
  • Kliniske retningslinier, politikker og uddannelse samt den daglige pleje og behandling udtrykker, at samarbejdet med barnet og familien er medtænkt i alle sammenhænge.

Behandlingsansvarligt team

Alle indlagte børn bliver tildelt et behandlingsansvarligt team, som består af en patientansvarlig læge (PAL), en behandlingsansvarlig læge (BAL) og plejeansvarlig sygeplejerske (PAS). 

Det er dette team, somlægger en plan for barnets behandlingsforløb og justerer undervejs i samråd med jer.  

Det er ikke nødvendigvis det behandlingsansvarlige team, I møder hver gang ved undersøgelser og behandlinger, men alle i teamet følger deres plan for barnet.Redaktør